Podujatia na Novosadskom veľtrhu

26.feb 2013

Na Novosadskom veľtrhu od 28. februára do 5. marca budú prebiehať 19. Medzinárodný salón kníh a 18. výstava umenia Art expo. Zároveň v tom istom dni bude otvorený aj 9. Veľtrh vzdelávania Smerovníky a budúcim žiakom, či študentom bude sprístupnený do 2. marca.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs