Odznel 25. Kysáčsky spevník

23.feb 2019

Odznel 25. Kysáčsky spevník

Predstaviteľkami Kysáčanov na Stretnutí v pivnickom poli budú Nina Francistyová a Tamara Vlčeková. Rozhodli tak na dnešnom 25. Kysáčskom spevníku.

Nina Francistyová

O postup na festival v Pivnici súťažili tri dievčiny a traja mladíci. V rámci dvoch kategórií nádejí súťažilo 10 speváčok a 1 chlapec. V revuálnej časti okrem domácich sólistov a ženskej a mužskej speváckej skupiny KC vystúpila hostka zo Selenče Anna Berédiová.

Medzi najmladšími spevákmi odborná porota 1. cenu udelila Alexandrovi Asodimu, ktorému najviac hlasov dalo i obecenstvo. Druhú cenu získala Soňa Francistyová a tretiu Katarína Martišová, ktorá od obecenstva získala odmenu za najkrajší kroj.

Tamara Vlčeková

V staršej detskej vekovej skupine 1. cenu získala Marína Šmitová, ktorej aj obecenstvo dalo najviac hlasov. Druhú cenu získala Mia Kokavcová a tretiu Lýdia Čiefová.

V kategórii súťažiacich spevákov cenu odbornej poroty za autentickosť piesne získal Milan Čief. V tejto kategórii obecenstvo odmenilo Jaroslava Marčoka.

Kysáčsky spevník organizovala Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč a finančne podporila Správa pre kultúru Mesta Nový Sad. V porote tentoraz boli: Ján Ravza, Vladimír Čeman a Vladimír Dudok.

Spevákov sprevádzal orchester pod vedením Ondreja Maglovského. Moderovali Miluša Vranková a Ivan Madacký.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs