ZIMA S KNIHOU V KOVAČICI: Predstavená tvorba aj nových autorov

23.feb 2019

ZIMA S KNIHOU V KOVAČICI: Predstavená tvorba aj nových autorov

 

Ďalší literárny večierok z tohtoročného cyklu tradičného podujatia Zima s knihou sa uskutočnil včera v Kovačici.

Slovenské vydavateľské centrum (SVC) a spoluorganizátor tohto podujatia Obecná knižnica v Kovačici, do miestností knižnice prilákali veľký počet milovníkov kníh, ktorých bolo tentoraz, zdá sa, najviac. Úvodom sa všetkým návštevníkom a hosťom prihovoril Slobodan Stevanovski, riaditeľ knižnice, ktorý o.i. zdôraznil význam tejto akcie, ktorá do svojich dejín zapísala už 12. ročník.

Ako to už zvykom býva, v prvej časti tohto podujatia Vladimír Valentík, riaditeľ SVC, predstavil minuloročnú produkciu vydavateľstva v Petrovci a ako spomenul, ide o 30 kníh (pre deti, výbery z pôvodnej tvorby, preklady a pod.) a tri tituly, ktoré vznikli v roku 2017. V ďalšej časti večierka hostia rozprávali o tom, ako sa stali ilustrátormi a spisovateľmi. Autor Miroslav Gašpar veľmi pútavo vysvetlil, ako funguje jeho práca v rozhlasovej relácii pre deti Čačky hračky mudrovačky RNS, ako sa zrodil jeho knižný debut Mesiac nad naším dvorom apredstavil sa aj ako novinár . Na rovnako istú tému hovorila aj Mária Kotvášová Jonášová, spisovateľka pre deti a mládež, ktorá doteraz napísala už osem kníh pre najmladších. Večierok spríjemnili žiaci kovačickej ZŠ Milan a Matej Hrkovci, Matej Murtin, Daniel Toman, Anastásia Poliaková, Margareta Matúchová, Tea Babincová, Luka Stojković, Nataša Povolná a Jana Svetlíková (nacvičili ich učiteľky Zuzana Petríková a Zuzana Svetlíková), ktorí prečítali úryvky z tvorby týchto dvoch spisovateľov a z tvorby Kataríny Mosnákovej Bagľašovej.

Nevyostali ani otázky najmladších na tému ilustrácii, na ktoré odpovedali autori Jarmila Takáčová a Vladimír Valihora.

Literárny večierok moderovala Tatiana Jašková, novinárka RNS.

Pri tejto príležitosti zo SVC odovzdali knihy Obecnej knižnici v Kovačici a usporiadali predajnú výstavu kníh.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs