Slovensko chce podporiť kultúru Slovákov v Srbsku

22.feb 2019

Slovensko chce podporiť kultúru Slovákov v Srbsku

Po rozhovore s premiérom AP Vojvodiny Igorom Mirovićom, ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková dnes pobudla na návšteve u primátora Nového Sadu Miloša Vučevića. So svojou delegáciou, v ktorej bola aj veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková, navštívila potom Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny.  

V srdečnom konštruktívnom rozhovore predsedníčka Rady Libuška Lakatošová, podpredsedovia NRSNM, predsedníčka a koordinátorka výboru pre kultúru so svojimi hosťami predebatovali možnosti podpory Slovenska kapitálovým projektom Slovákov v Srbsku v súčinnosti s Republikou Srbskom, AP Vojvodinou a mestom Nový Sad.

Kultúrne centrum v Novom Sade

Ministerka Ľubica Laššáková (zľava) a Libuška Lakatošová

Hostitelia predostreli ministerke Laššákovej niekoľko projektov. V členitej diskusii rozobrali predovšetkým možnosť výstavby slovenského kultúrneho centra. “Malo by sídliť v Novom Sade preto, že tu je obrovský potenciál nielen kultúrnej a historickej záležitosti pre obidve krajiny, ale je tu aj potenciál pre súčasnosť a budúcnosť” podčiarkla Laššáková.

Z diskusie vyplynulo, že budúce kultúrne centrum Slovákov v Srbsku by mohlo byť centrom vydavateľskej a kultúrnej činnosti. Hovorilo sa o tom, že by pod jeho strechou mala sídliť NRSNM, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu ako i niektoré organizácie novosadských Slovákov.

Zostáva taktiež zvážiť možnosť zriadenia internátu pre tunajších slovenských študentov v budúcom centre. Pod jeho krovom by mohli násjť miesto aj predstavenstvá firiem zo Slovenska.

Centrum insitného umenia v Kovačici

Srdečné zvítanie

Ďalšou témou rozhovorov bol zatiaľ nefunkčný Dom Martina Jonáša v Kovačici. Toto centrum insitného umenia by “mohlo byť výstavnou skriňou aj pre turistov aj pre cestovný ruch” prízvukovala slovenská ministerka.

Pripomenula, že “je prísľub, že insitné umenie bude zapísané do nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska, ale mojou iniciatívou je, aby bolo zapísané aj do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.”

V hodinovom rozhovore sa zúčastnené strany dotkli aj ďalších možností spolupráce a uzavreli, že bude dobre, ak časť črtajúcich sa plánov aj zrealizujú.

Delegácia zo Slovenska v zasadačke NRSNM

Hlava NRSNM Libuška Lakatošová návštevu slovenskej ministerky kultúry Ľubice Laššákovej ocenila ako významnú a vzácnu“ lebo sme sa dohodli na spolupráci na dvoch-troch projektoch, ktoré sú veľmi dôležité pre všetkých Slovákov, ktorí žijú vo Vojvodine, v Srbsku. Verím, že budú aj ďalšie projekty, a že slovenský štát nám pomôže.”

Poďakúvajúc sa vzácnej hostke za návštevu, dodala: “Máme veľa ideí, ale vieme, že sa musíme sústrediť na jeden alebo dva projekty, ktoré sú dôležité a krok po kroku riešiť aj mnohé iné veci.”

Účastníci rozhovorov

Okrem ministerky Laššákovej a veľvyslankyne Repčekovej členmi slovenskej diplomatickej výpravy boli: Peter Hajnala – generálny riaditeľ kancelárie ministerky, Milan Cigáň – zahranično-politický poradca ministerky a Jozef Švolík – generálny riaditeľ sekcie umenia a Bratislava Laćarková – tlmočníčka zastupiteľského úradu SR.

Predsedníčka NRSNM mala po boku podpredsedov Rady Pavla Surového, Tatianu Vujačićovú a Zlatka Šimáka, ako i predsedníčku výboru pre kultúru NRSNM Annu Čapeľovú a koordinátorku tohto výboru Svetlušu Hlaváčovú.

Predsedníčka NRSNM Lakatošová ministerke Laššákovej odovzdala obraz a podpredseda Pavel Surový jej venoval niekoľko publikácií.

Prijatie u primátora Nového Sadu

Ministerku Laššákovú privítal primátor Vučević

Pred odchodom do Národnostnej rady ministerku kultúry SR prijal primátor Nového Sadu Miloš Vučević. Médiám bolo umožnené snímať začiatok stretnutia.  

Na webovej stránke primátora Nového Sadu sa o. i. uvádza, že v rozhovore bola reč “o modalitách na nadviazanie intenzívnejšej spolupráce na poli kultúry, osobitne v rámci projektu Nový Sad Európske sídelné mesto kultúry 2021.”

Pri začiatku rokovania v radnici mesta Nový Sad boli aj médiá

V spomenutom texte sa tiež uvádza, že spolubesedníci uzavreli, že “kultúrna výmena a medzinárodná spolupráca na poli kultúry vplýva na lepšie vzájomné oboznámenie a na vytvorenie harmonických vzťahov a kultúra sa stáva čoraz významnejšou aj pre ekonomický rozvoj.”

V popoludňajších hodinách slovenská delegácia mala namierené aj do Archívu Vojvodiny. Naplánovaná návšteva Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov bola zrušená, rovnako ako stredajšia celodenná návšteva Báčskemu Petrovcu.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs