Ministerka Laššáková u predsedu pokrajinskej vlády

22.feb 2019

Ministerka Laššáková u predsedu pokrajinskej vlády

Ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková svoju návštevu Nového Sadu začala stretnutím s predsedom pokrajinskej vlády Igorom Mirovićom a pokrajinskou tajomníčkou pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Draganou Milošević.

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (druhá zľava)

Keďže bolo zasadnutie zatvorené pre médiá, v správe, ktorú sme dostali z pokrajinskej vlády, sa uvádza, že témou zasadnutia bola doterajšia spolupráca, ako aj pokračovanie podpory národnostných a kultúrnych inštitúcií Slovákov vo Vojvodine.

Ďalej sa uvádza, že hovorili aj o založení Kultúrneho strediska Slovákov v Novom Sade a Strediska insitného umenia v Kovačici, ktoré, ako povedal predseda Mirović, budú mať podporu pokrajinskej vlády.

Predseda Mirović a ministerka Laššáková sa uzhodli, že doterajšie dobré vzťahy, ktoré pretrvávajú niekoľko desaťročí, sú dobrým základom na zveľadenie spolupráce prostredníctvom výmeny študentov a umelcov a realizácie projektov z oblasti kultúry.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs