V Galérii insitného umenia v Kovačici: 40. rokov tvorby Pavla Cicku

24.feb 2019

V Galérii insitného umenia v Kovačici: 40. rokov tvorby Pavla Cicku

V Galérii insitného umenia sa včera sprístupnená výstava obrazov pri príležitosti 40. výročia výtvarnej tvorby insitného maliara Pavla Cicku z Kovačice.

O maliarovi…

Kovačický výtvarný umelec Pavel Cicka patrí do druhej generácie kovačických insitných maliarov. Narodil sa v roku 1961 v Kovačici a svoj maliarsky talent začal uplatňoval už v základnej škole v Kovačici a v strednej poľnohospodárskej škole v Pančeve, keď ilustroval školské časopisy Okienko a Stredoškolák. Prvýkrát sa so svojou prácou verejnosti predstavil na samostatnej výstave spolu s mladými kovačickými maliarmi v roku 1978 a od roku 1986 je aktívnym členom Galérie insitného umenia v Kovačici. Odvtedy má za sebou 17 samostatných výstav,  ale i kolektívnych, ktoré usporiadal doma a v zahraničí: na Slovensku, v Poľsku, Česku, Chorvátsku, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Francúzku, Japonsku, Ameriky, Meksiku, Ukrajine, Rusku, Bulharsku, Taliansku a pod. Jeho obrazy, pre ktoré je charakteristický čistý a hýrivý kolorit,  sú vystavené v rôznych múzeách, galériách a v súkromných zbierkách. V jeho dielach dominujú pohľady na kovačický chotár, polia, vinohrady, ročné obdobia, ale i svojrázne postavičky –hudobníci a speváci. Medzi najobľúbenejšie patria výjavy z pobrežia rieky, poľovanie, rybolov, znázorňovanie jesenných poľných prác, vinohradníkov a dedinských muzikantov.

Slávnostné otvorenie výstavy

Snaží sa ísť otcovými stopami…Jarmila Cicková a Pavel Cicka

V ústredných výstavných miestnostiach GIU, v ktorých sa nachádza aj stála expozícia umeleckých diel autorov zakladateľov kovačickej insity, je verejnosti slávnostne sprístupnené i 70 olejomalieb autora Pavla Cicku, ako aj 6 obrazov a niekoľko výkresov autorky Jarmily Cickovej, jeho dcéry, ktorá v súčasnosti študuje na Vysokej technickej škole odborových štúdií v Novom Sade. Jej tvorbu v uplynulom období, v rámci kolektívnych výstav, obdivovali aj milovníci výtvarného umenia v Novom Sade (SKC Pavla Jozefa Šafárika) a na výstave v kovačickom KOKRAM-e .

Budúca umelkyňa so svojou tvorbou

Úvodom sa autorom výstavy ako i početným milovníkom umenia prihovorila Anna Žolnajová Barcová, riaditeľka GIU, kým o maliarskych začiatkoch Pavla Cicku hovoril Ján Čech, zberateľ a majiteľ súkromnej galérie. Stručne o výtvarnej tvorbe kovačického insitného umelca sa zmienila Jarmila Čendićová, historička umenia a pri tejto nevšednej príležitosti niekoľko slov o autorovi povedal aj Pavel Jonáš, maliarov dlhoročný kamarát. Na tejto výstave sú sprístupnené aj dva obrazy Ďura Zámečníka – Karkuša (1921 – 1988), maliarovho starého otca, ktorý sa štetca a farieb chytil v rokoch, keď začali tvoriť aj kovačickí maliari Jonáš, Paluška a Kňazovic.

Výstava obrazov k príležitosti 40. výročia umeleckej tvorby Pavla Cicku v Kovačici bude sprístupnená návštevníkom kovačickej obrazárne do 23. marca aktuálneho roku.

 

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs