Omaľovanie úžitkových predmetov

24.sep 2018

Omaľovanie úžitkových predmetov

Včera sa v Kovačici skončila dvojdňová dielňa Omaľovanie úžitkových predmetov, ktorú usporiadala Asociácia slovenských spolkov žien v Srbsku.

Šikovným ženám sa páčila akcia omaľovania

Po úspešných dielňach v Starej Pazove a v Kulpíne ASSŽ v dňoch 22. a 23. septembra 2018 v Kovačici zrealizovala ďalší zaujímavý projekt, ktorého sa okrem hostiteliek, členiek Ženského spolku v Kovačici, zúčastnili ženy z Kysáča, Kulpína, Báčskeho Petrovca, Báčskej Palanky, Hložian, Lugu, Lalite, Dobanoviec, Aradáča, Jánošíka, Padiny, Vojlovice, zo Selenče a Starej Pazovy.

Prvá časť dielne (sobota)

Nie len naučiť sa, ale sa aj kamarátiť. Účastníčky z Padiny, kamarátky Anna Bokorová a Zuzana Melichová

Po vstupnom príhovore Viery Miškovicovej, predsedníčky ASSŽ, účastníčky dvojdňovej dielne v miestnostiach kovačického ŽS oslovila Jarmila Ćendićová, historička umenia. Poinformovala ženy o vzniku a dejinách insitného umenia v tomto prostredí. Neskoršie svoju tvorbu predstavili a dielňu viedli insitné maliarky Eva Husáriková, Katarína Karlečíková a Anna Kotvášová, kým sa v nedeľu zúčastnila aj mladá padinská maliarka Biserka Petrášová.

Druhá časť dielne (nedeľa)

V druhý deň podujatia, ktoré podporili Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu, národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Obec Stará Pazova a čiastočne aj Obec Báčsky Petrovec, ženy, účastníčky dielne, navštívili chrám umenia Galériu insitného umenia. Obdivovali obrazy aj v Galérii Babka, v Združení umelcov Naiva Art Kult, v súkromných ateliéroch Márie Hlavatej a Kataríny Karlečíkovej. Kochali sa tiež v kráse raritných exponátov v súkromnej zbierke galeristu Jána Čecha.

Na záver dielne, ktorá vznikla z iniciatívy Elenky Haníkovej, podpredsedníčky ASSŽ pre Banát a zároveň aj predsedníčky padinského Spolku žien, v ŽS slávnostne otvorili výstavu, ktorá vznikla z tvorivých rúk slovenských žien, účastníčok akcie. Výstavu navštívili aj hostia, medzi ktorými bola Libuška Lakatošová, republiková poslankyňa, ktorá spolu s predsedníčkou ASSŽ udelila účastníčkam dielne ďakovné listiny.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs