Mapujú populačné problémy Srbska

25.sep 2018

Mapujú populačné problémy Srbska

Odborné zhromaždenie pod názvom Populačné problémy obyvateľstva Srbska v 21. storočí sa konalo včera v Novom Sade. V úrade Pokrajinského verejného ochrancu práv k háklivej téme odznelo sedem odborných výkladov. Ich autori sa snažili zmapovať aktuálnu populačnú situáciu a načrtnúť jej ďalší vývoj.

Diskutovali aj v prestávke Zoran S. Pavlović, Mirjana Raševićová, Slavica Đukićová Dejanovićová a Danica Šantićová

Prítomných, medzi ktorými boli prevažne zástupcovia viacerých vojvodinských obcí, predovšetkým lokálnych ochrancov práv privítal Zoran S. Pavlović, pokrajinský ombudsman. V úvodnom príhovore skonštatoval, že obyvateľstvo Srbska patrí medzi najstaršie v Európe. Okrem negatívneho prirodzeného prírastku, keď každý rok zomrie viacej ľudí než sa ich narodí, naposledy je zjavný aj výrazný odchod ľudí za prácou do zahraničia. Popri ekonomických faktoroch populačnú situáciu ovplyvňujú aj ďalšie, akým je trebárs nevhodná sociálna klíma.

Účastníci odborného zhromaždenia v zasadačke Pokrajinského verejného ochrancu práv

Srbská ministerka bez kresla Slavica Đukićová-Dejanovićová prezentovala Opatrenia stratégie vlády Srbskej republiky v podnecovaní rodenia. Podčiarkla, že len šesť obcí (z úhrnne 165) v Srbsku má pozitívny prirodzený prírastok. Negatívny prírastok obnáša až 38 000 ľudí a je najvyšší v Srbsku vôbec. Republiková vláda si vytýčila cieľ – dosiahnuť mieru plodnosti 1,85 počas 10-15 rokov. Okrem iných opatrení na rok 2018 navýšila rozpočet na podporu jednotkám lokálnej samosprávy zo 130 miliónov dinárov na 500 miliónov. Vojvodine na podnietenie rodičovstva usmernila 101 miliónov.

K téme plánovania rodiny hovorila Mirjana Raševićová. O čoraz výraznejšom starnutí obyvateľstva referovala Daniela Arsenovićová. Na migračné pohyby vrhli svetlo Danica ŠantićováVesna Lukićová. Zástupkyňa pokrajinského ombudsmana Svetlana Selakovićová prítomných oboznámila o nových pronatalitných opatreniach v AP Vojvodine. Zahrňujú o. i. finančnú podporu na výstavbu nových bytov či domov, respektíve na rekonštrukciu existujúcich objektov.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs