Výzva: Letí pieseň, letí 2018

25.sep 2018

Výzva: Letí pieseň, letí 2018

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov, aby sa zúčastnili 20. festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí 2018.

Podmienky účasti na festivale:

– Autori môžu na festival poslať najviac dve skladby, ktoré sú hudobným obsahom a textom primerané festivalu pre deti;

– Texty skladieb a ich interpretácia majú byť v slovenskom jazyku;

– Skladby na festivale interpretujú deti do 14. rokov;

– Autori skladieb sú povinní zaslať notový materiál s textom, prípadne audio nahrávku skladby do 10. októbra, na adresu:

DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA

Ulica M. Tita 46

26210 Kovačica

s poznámkou: Prihláška na festival Letí pieseň letí 2018.

alebo e-mailom na adresu: dkulture@gmail.com

Prihlášku si možno stiahnuť na web stránkach Domu kultúry Kovačica a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Bližšie informácie o Festivale Letí, pieseň letí možno získať na číslach telefónov: 013 661-112 a 013 660-666,

062 8850 814 – Ján Tomáš, riaditeľ a 062 8850 813 – Želimir Bartoš

v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov na 021/54 55 70 a na web stránke: www. kultura-kovacica.com

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs