Petrovské dni divadelné 2018

24.sep 2018

Petrovské dni divadelné 2018

Sviatok divadla v Báčskom Petrovci už 23 rokov má aj svoj festival. Pomenovali ho Petrovské dni divadelné. Kedysi ho organizovali nadšenci z Divadla VHV a neskôr od svojho založenia dodnes ho organizačne zastrešuje Slovenské vojvodinské divadlo. PDD sú medzinárodného rázu, keďže repertoár festivalu zapĺňajú inscenácie profesionálnych divadiel zo Srbska a zo Slovenskej republiky.

Od piatku 21. septembra aj tohto roku Slovenské vojvodinské divadlo realizuje ďalší ročník PDD. Ten potrval dodnes. Tento ročník festivalu bol v znamení 15. výročia pôsobenia SVD.

Otvorenie

Preto na začiatku pri slávnostnom otvorení bol krátky program pomenovaný Viac ako hra? o divadelnej produkcii SVD. Je to vlastne polhodinové predstavenie, ktoré bolo nakombinované s audiovizuálnymi elementmi. Text a réžiu mali na starosti Ján Chalupka a Richard Sanitra.

Síce sme úryvok z prvého predstavenia nevideli, ale potom sa ako na páse striedali zábery z ostatných predstavení našej reprezentačnej kultúrnej inštitúcie.

V otváracom ceremoniáli účinkovali na jednej strane Ondrej Brna a Petra Sirácka a na strane druhej Svetlana Gašková a Marek Rozkoš. Prvá dvojica zahrala alegóriu o dedkovi a vnučke a zázračnosti vnímania javov a druhá dvojica vlastne boli moderátori na „generálnej skúške“, občas sa presviedčajúc o tom čo je naše a čo je vaše a či to naše je aj vaše.

Slovo sa pred mikrofónom na javisku dostalo aj predsedovi Obce Báčsky Petrovec Srđanovi Simićovi. Po ňom moderátori vyzvali prvého riaditeľa SVD Vladimíra Valentíka, ako aj súčasnú riaditeľku Vieru Krstevskú, ktorí spoločne otvorili 23. PDD.

Zvolenčania

Keď ide o samotnú programovú náplň festivalu, po otvorení v piatok sa na úvod predstavili hostia zo Slovenska. Bolo to Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena. Do Petrovca pricestovali s komédiou Iluzionisti jedného z celosvetovo najznámejších fínskych dramatikov Bengta Ahlforsa v réžii Michala Babiaka. Zvolenčania ju majú na repertoári už takmer rok a pol. Iluzionisti je typická komédia z divadelného prostredia s filozofickými presahmi.

Autor v nej otvára témy, akými sú zmysel umenia, predovšetkým divadla, odlišné generačné uhly pohľadu na spoločné témy, etické alebo aj erotické momenty ako dôležité pozadie ľudského konania. Tri postavy Iluzionistov (Vladimír Rohoň – týmto predstavením oslavuje svoje sedemdesiatiny, Iveta MarcinekováMarek Rozkoš) sú aj predstavitelia troch generácií a zároveň tvoria trojicu autorka – herec – divák.

Proti sebe v tejto hre stoja opozitá ako sú: mladosť a seniorský vek, cynizmus a šarm, choroba a hypochondria, tradícia a súčasná tvorba, vedecké a umelecké, a predovšetkým skutočnosť a ilúzia…

Výstava

Okrem toho, pre návštevníkov tohtoročného festivalu PDD vo foyeri divadla prezentovali aj výstavu o 15 rokoch činnosti SVD. V aule ako sprievodné podujatie návštevníci si mohli poprezerať časť rekvizít a kostýmov, ktoré sú zachované a určité časti scény z jednotlivých predstavení, ako i plagáty a drobnotlače. Tie prichystala Miroslava Blažićová.

Domáca produkcia

V nasledovný deň, v sobotu (22. septembra), bolo na programe PDD predstavenie z vlastnej produkcie SVD Krásavica z Leenane súčasného britského autora Martina McDonagha (1970). Dramaturgiu mal na starosti Ján Chalupka a réžiu Richard Sanitra. Ide o prvú reprízu tohto predstavenia, keďže ho Petrovčania po prvýkrát hrali 25. augusta.

V predstavení hrajú štyria herci. Hlavné postavy hrajú Svetlana Gašková, Daniela Sabová-Legíňová, kým mužskú časť tvoria Ivan SabolčkiIvan Privizer. Ide o strednú a mladšiu generáciu domácich hercov. Ale nadostač skúsených, aby zdolali pomerne dosť „ťažkú“ tému, ktorá sa v tomto predstavení podáva pred diváka.

Žánrovo predstavenie určili ako divadelný triler. Je to dráma pomiešaná s čiernym humorom. Príbeh je o živote jednej ženy, ktorá žije s mamou a predstavenie prináša scény z každodenného života. Nečakaný obrat na konci uzavrie kruh, ktorý nás vlastne vracia na samotný začiatok kolobehu. Ale tentoraz to valcuje ďalšiu generáciu.

Nitrania

Včera (23. septembra) sa zase predstavili hostia zo Slovenska. Tento raz z Nitry. Bolo to Staré divadlo Karola Spišáka a ich predstavenie Farma zvierat (Animal Farm) podľa známeho románu Georgea Orwella. Autorom dramatickej adaptácie je Guy Masterson. Za dramaturgiu sa podpisujú Petra Babulícová a kolektív tvorcov inscenácie a za réžiu Peter Chmela.

„Naše životy sú biedne, upracované a krátke. Dostaneme nažrať iba toľko, aby sme nepokapali. Tí, ktorí môžu, musia pracovať do vyčerpania a keď nám dôjdu sily a už nie sme užitoční, náš život sa skončí. A kto za to môže súdruhovia? Neviete. Tak ja vám to poviem. Môže za to človek!,“ presviedčal ostatné zvieratá na farme starý kanec Major. Až potom urobili revolúciu a naplánovali si idylický život plný spolupráce, vzájomného porozumenia a blahobytu. Až kým to tým múdrejším nedošlo a začali vykorisťovať druhé zvieratá, ba ich aj zneužívať, zavádzať, zastrašovať, znásilňovať, ba i vraždiť. Presne tak ako priniesol aj vývoj histórie ľudstva. Čiže, ako by to povedal našinec: na Východe staré rozprávky, na Západe nič nového…

Subotičania

Dnes (24. septembra) boli na programe domáce, čiže predstavenia zo Srbska. Najprv sme napoludnie mali možnosť pozrieť si predstavenie Detského divadla zo Subotice. Zahrali nám Dobrodružstvá Toma Sawyera Aleksandry Glovackej podľa románu Marka Twaina. Je to predstavenie v réžii Predraga Štrbca, ktoré je vyhlásené za najlepšie detské predstavenie vo Vojvodine na úrovni profesionálnych divadiel.

Režisér Štrbac sa o tejto veselohre spred takmer dvoch storočí vyjadril takto: „Naša hra je rozprávka o dobrodružstve, avantúre, výskume, zvedavosti, autentickosti a odhodlaní život skutočne žiť, a nie len pustiť ho, aby prešiel v hraniciach, ktoré niekto zakreslil. Ona je rozprávka o snení, vášni a láske ku životu, ktorý je najkrajší keď sa stane dobrodružstvom, lebo život je – teraz.“.

Osemnásťčlenný herecký kolektív dokázal udržať pozornosť viac než hodinu plnej siene školopovinných detí, za čo im skutočne snímame klobúk dolu. Keď sa k tomu priráta aj perfektná scénografia, takmer iba zo stoličiek a plátna omaľovaného písmenami z knihy a s meniacimi sa obrázkami, Subotičania skutočne sa za nič nemajú hanbiť v tomto predstavení.

Publikácia a Novosadčania

Dnes predvečerom, v posledný deň trvania PDD 2018, naplánovali aj osobitné podujatie. V rámci neho verejnosti predstavia knihu, resp. brožúru pomenovanú 15 rokov Slovenského vojvodinského divadla ostatných 10 sezón. V publikácii je slovom a fotograficky zachytená celková produkcia SVD v posledných desiatich sezónach. Ide o celkovo 16 naštudovaných a zahraných predstavení.

Autorkou brožúrky je Annamária Boldocká-Grbićová a dizajn vypracovala Irena Lomenová. Pri tejto príležitosti prezentácie publikácie sa určitým spôsobom zavďačia ľuďom, ktorí v tej produkcii účinkovali. Inak, už jednu publikáciu tohto typu SVD vydalo po piatich rokoch svojho pôsobenia a teraz touto novou, druhou v poradí, knihou nadväzujú na tú predchádzajúcu.

Napokon festival večer uzavrie Srbské národné divadlo z Nového Sadu s predstavením inšpirovaným novelami Iva Andrića Anikine časy v réžii Any Đorđevićovej. V tomto predstavení, ktoré vzniklo ako koprodukcia SND a Beo Art, si zahrá aj herečka odmenená prvou cenou za ženskú postavu na pokrajinskej úrovni, kde zabodovali aj kostýmy z tohto predstavenia.

Návštevníkov divadla počas festivalu mohlo byť aj viac. Repertoár PDD a predovšetkým výkony hercov v predstaveniach si to určite zaslúžili.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs