STARÁ PAZOVA: Opatrenia v záujme zdravia

30.júl 2015

STARÁ PAZOVA: Opatrenia v záujme zdravia

Jezdimir Ašćerić

Jezdimir Ašćerić

Pre veľké letné horúčavy do staropazovského VP Čistoća, ktorý má na starosti i údržbu zelených trhov, zo Správy pre zverolekárstvo Ministerstva poľnohospodárstva prišli pokyny, že predaj výrobkov živočíšneho pôvodu na trhoch treba obmedziť do 10. hodiny.

To znamená, že sa po tomto čase na otvorenom priestore na zelených trhoch v Starej a Novej Pazove nemôžu predávať mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky, med, vajcia, riečne ryby a pod., kým sa nezabezpečia zodpovedajúce sanitárno-veterinárne podmienky.

– Výrobky živočíšneho pôvodu majú byť v záujme zachovania hygieny a mikrobiologickej správnosti zabalené v originálnych tzv. PVC obaloch a majú sa chrániť na teplote 4 až 8 stupňov Celzia. Rozhodnutie o ochranných opatreniach na zelených trhoch od sanitárnej inšpekcie sme dostali 13. júla a hneď potom sme začali podnikať podľa návodu. Prostredníctvom médií informujeme spotrebiteľov a užívateľov o týchto nových pokynoch zverolekárskej inšpekcie. Musím pripomenúť, že máme výnimočne dobrú spoluprácu s občanmi, teda kupcami a predavačmi na zelených trhoch, o ktoré sa stará podnik Čistoća. Čo sa týka práce nášho podniku, usilujeme sa najmä počas týchto tropických dní udržiavať hygienu na trhoch na čím vyššej úrovni. Každý týždeň  kompletne umývame celý trhový priestor v Starej Pazove, včítane predajných pultov. Na to máme vlastný hydrant, takže máme dostatok vody a dobrý tlak na umývanie, –  povedal Jezdimir Ašćerić, vedúci trhového úseku v podniku Čistoća.

Ďalej zdôraznil, že tak užívatelia ich služieb, ako aj kupci na zelených trhoch budú včasne oboznámení s prípadnými novými opatreniami a rozhodnutiami rezortného ministerstva a inšpekčných služieb, pretože prvoradým cieľom je ochrániť zdravie ľudí. Predavači na trhoch sú oboznámení s akciou kontroly výrobkov a dodržiavajú uvedené opatrenia.

Predavač Janko Hudec na trhu

Predavač Janko Hudec na trhu

V stredu 22. júla sme na staropazovskom zelenom trhu stretli dlhoročného predavača Janka Hudeca. Hovorí, že kvalitu výrobkov vidieť už na prvý pohľad a že doteraz nemal žiadne problémy či pripomienky kupcov ohľadom správnosti a sviežosti výrobkov. Na trh pravidelne chodí predávať mlieko a mliečne výrobky rodiny Šiškovej, ktorá sa zaoberá chovom dojníc.

Vo štvrtok a v nedeľu, keď sú v Pazove trhové dni, mlieko a mliečne výrobky predáva Petra Šišková, majiteľka, a v ostatné dni predavačom je J. Hudec. Podľa jeho slov výrobky, ktoré predáva, sú vždy čerstvé a kvalitné, takže majú stálych zákazníkov.

Keďže zatiaľ chladiace prístroje na pazovskom trhu nie sú, mnohí sa snažia kvalitu mliečnych a iných výrobkov zachovať v prenosných chladiacich boxoch.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs