Otvorenie TV Folklorika

7.jún 2018

Otvorenie TV Folklorika

Andrej Danko a Nikola Selaković

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko svoju návštevu dnes pokračoval v Novom Sade.

Návšteva v Novom Sade sa začala pracovným obedom s podpredsedom parlamentu AP Vojvodiny Damirom Zobenicom a pokračovala v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, kde bolo otvorenie novej TV stanice Folklorika.

Kanál Folklorika

Marcel Dekanovský

Program otvorila dievčenská spevácka skupina SKC Pavla Jozefa Šafárika. Vesna Vujasinovićová, spolumajiteľka kanálu Folklorika

a výkonná riaditeľka spoločnosti Mcboxs z Nového Sadu, predstavila tento nový projekt. Povedala, že kanál Folklorika bude spájať vojvodinských Slovákov s materskou krajinou.

Marcel Dekanovský, spolumajiteľ spoločnosti Mcboxs, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie televízie Folklorika povedal, že cieľom tejto televízie je dosiahnuť 1,5 milióna divákov na Slovensku do troch rokov a asi 90 percent Slovákov žijúcich vo Vojvodine do jedného roka. Prihovorili sa aj predseda Národnej rady Andrej Danko, generálny tajomník prezidenta Nikola Selaković. Spoločne, slávnostne otvorili vysielanie tejto televízie.

Chlapy z Heľpy s moderátorkou Svetlanou Surovou

Prítomní si mali možnosť pozrieť aj ukážky z programu, ktorý sa bude vysielať na kanály Folklorika. A na záver sa predstavila mužská spevácka skupina z Heľpy, zo Slovenska. Program moderovala Svetlana Surová, ktorá je aj novinárkou televízie Folklorika.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs