Výzva na účasť vo VIII. kole fotosúbehu ÚKVS

8.jún 2018

Výzva na účasť vo VIII. kole fotosúbehu ÚKVS

Zapojte sa do 8. kola fotosúbehu ÚKVS

S cieľom podporiť zberateľov archívneho materiálu a zároveň podnietiť záujem príslušníkov našej menšiny o kultúru a dejiny vojvodinských Slovákov, ÚKVS vypisuje 8. kolo fotosúbehu.

Tohtoročný fotosúbeh je v znamení témy Pastierska kultúra Slovákov vo Vojvodine.

Staré fotografie môžu zobrazovať:

– pasenie kráv, svíň, oviec, husí, sliepok, kačíc a inej hydiny;

– práce spojené s pastierstvom: dojenie, spracovávanie mliečnych výrobkov, výroba syra, tvarohu, kyslého mlieka;

– vyháňanie dobytka na pašu;

– dobytok a hydina na pastve;

– ľudia a dobytok, hydina;

– tance s pastierskou tematikou, hudobné nástroje;

– život pastierov na salaši, na pastvinách, v dedine, v poli, pastierske zvyky.

Potešíme sa aj pastierskym piesňam, notovému materiálu alebo príbehom o živote pastierov.

Podmienky súbehu:

– na súbeh treba zasielať staré fotografie znázorňujúce pastiersku kultúru Slovákov vo Vojvodine;

– ku každej fotografii treba doložiť popis: prostredie (dedina/mesto), rok, resp. desaťročie vzniku fotografie, kto sa nachádza na fotografii a aká aktivita je na fotografii znázornená;

– účastníci súbehu môžu zaslať neobmedzený počet fotografií;

– fotografie možno posielať skenované e-mailom na office@slovackizavod.org.rs alebo ustavprekulturu@gmail.com, doručiť osobne alebo poštou na adresu:

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Pre fotosúbeh

Njegoševa 16 ⁄ II ⁄ 7

21000 Nový Sad

Fotografie sa po preskenovaní vrátia majiteľovi. Prosíme Vás, aby ste záväzne v zásielke uviedli Váš kontakt a adresu odosielateľa. Termín uzávierky súbehu je 1. augusta 2018. Účastníkov fotosúbehu čaká zaujímavé vyhodnotenie s primeraným programom a bohaté odmeny. Získané fotografie spolu s ich popisom zaradíme do elektronickej databázy Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs