Za horami, za dolami… v Petrovci

8.jún 2018

Za horami, za dolami… v Petrovci

Za horami, za dolami – tri storočia Slovákov vo Vojvodine je pomenovanie dokumentárnej výstavy, ktorú si od roku 2016 doteraz mali možnosť prezrieť návštevníci múzeí v Novom Sade, v Martine a v Bratislave na Slovensku. A od včera aj v Múzeu vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci, resp. v miestnostiach Galérie Zuzky Medveďovej.

„Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského národa. Od prisťahovania v 18. storočí až do dnes, Slováci zanechali hlbokú stopu v dejinách a kultúre Vojvodiny. Hlavným cieľom viacročného projektu Múzea Vojvodiny bolo, prostredníctvom multidisciplinárnej výstavy, predstaviť tie charakteristiky Slovákov vo Vojvodine, ktoré reprezentujú ich identitu. Spoločnou prácou tímu kustódov, etnológov, historikov a kunsthistorikov sa na výstave prezentuje slovenské hmotné, duchovné a kultúrne dedičstvo. Expozíciou muzeálnych predmetov, archívnych materiálov a výtvarných diel sa v širších kultúrno-historických súvislostiach znázorňuje život slovenskej etnickej skupiny vo Vojvodine od prisťahovania po súčasnosť,“ – píše v sprievodnom katalógu jedna zo spoluautoriek výstavy a v súčasnosti riaditeľka MVS Anna Séčová-Pintírová, ktorá na úvod včerajšej vernisáže na nádvorí Kultúrneho centra privítala všetkých záujemcov.

Vernisáž

O samotnej výzve usporiadať výstavu tohto druhu hovoril Dr. Drago Njegovan, riaditeľ Vojvodinského múzea v Novom Sade. Predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová zdôraznila, že NRSNM z vlastných finančných zdrojov zabezpečila, aby táto výstava bola nainštalovaná v Báčskom Petrovci. Ona vlastne mala byť stálou expozíciou o našom živote a pretrvávaní, ale, žiaľ, MVS na to nemá priliehavé vlastné priestory. Česť otvoriť výstavu sa dostala Dr. Nebojšovi Kuzmanovićovi, zástupcovi pokrajinského tajomníka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami.

V umeleckej časti programu vystúpili vo dvojici mladí huslisti Xénia Magdaléna Rybárová a Nikola Ilić, žiaci petrovského gymnázia, ako aj mužská spevácka skupina FS SKUS Pivnica so zmesou pôvodných slovenských ľudových piesní.

Výstava je výsledkom viacročného projektu Múzea Vojvodiny a jej autormi sú kustódi, etnológovia, historici a kunsthistorici: Anna Séčová-Pintírová, Mr. Katarína Radisavljevićová, Aleksandar Petijević, Tatjana Bugarská, Vojislav Martinov, Mirjana Lakićová, Čarna Milinkovićová a Aleksandra Stefanovová.

Výstavu Za horami, za dolami – tri storočia Slovákov vo Vojvodine si záujemcovia v Báčskom Petrovci budú môcť obzrieť do 30. septembra 2018.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs