PETROVSKÉ GYMNÁZIUM: Diplomy maturantom

7.jún 2018

PETROVSKÉ GYMNÁZIUM: Diplomy maturantom

Ďalšia generácia maturantov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, narodených roku 1999, v júni končí svoje stredoškolské vzdelávanie. Po vypracovaní a obhájení maturitných skúšok na záver žiaci dnes prišli do Slávnostnej siene gymnázia prevziať si diplomy o ukončení strednej školy.

Udeľovanie diplomov

Tradične túto slávnosť zahája krátkym umeleckým programom. V ňom vystupovali mladší stredoškoláci. Hrali v duete na husliach a recitovali.

Potom nasledoval rozlúčkový príhovor riaditeľky Anny Medveďovej. V práve končiacom školskom roku na petrovskom gymnáziu bolo 52 maturantov. Z nich 51 úspešne zdolali maturitné skúšky a 1 žiak bol ponechaný na opravnú skúšku v auguste.

„Štatistické údaje o údajoch na maturitných skúškach sú kladné a môžeme byť pyšní na našich maturantov, keďže je celková priemerná známka na maturite 4,31. Celkovo 30 žiakov maturovali s výborným prospechom, 17 s veľmi dobrým prospechom a 4 s dobrým úspechom,“ – povedala riaditeľka.

Najlepší

Vyhlásenie žiaka generácie

Program pokračoval vyhlásením žiaka generácie. Tohto roku sa žiakom generácie stal Vladimír Zima (4. b) z Kulpína.

Okrem neho Diplom Vuka Karadžića ako najvyššie stredoškolské ocenenie za vynikajúci prospech v učení získali ešte piati žiaci. Sú to Ema Balážová z Báčskeho Petrovca (4. a), Alexander-Pavel Žilaji z Báčskeho Petrovca (4. a), Anja Marčoková z Kysáča (4. a), Ivan Ravza z Kysáča (4. a) a Željka Jelačićová (4. c) z Maglića, ktorí zároveň získali priliehavé odmeny.

Triedni profesori Ján Kopčok, Nataša Struhárová (slovenské triedy) a Želislav Marušník (srbská trieda), na záver všetkým úspešne skončeným maturantom v školskom roku 2017/2018 na petrovskom gymnáziu udelili diplomy a odmeny.

Po slávnostnom ceremoniáli ukončení stredoškoláci sa v spoločnosti svojich triednych profesorov vrátili do učební, kde si vybavili všetky formality okolo preberania úradných dokladov.

Vukovci, triedni profesori a riaditeľka

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs