Rozlúčkový program malých maturantov v Starej Pazove

7.jún 2018

Rozlúčkový program malých maturantov v Starej Pazove

Včera večer v staropazovskej divadelnej sále odznel slávnostný rozlúčkový program malých maturantov tamojšej Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka.

Túto slovenskú výchovno-vzdelávaciu ustanovizeň opustila ďalšia úspešná generácia žiakov narodených v roku 2003. V tomto školskom roku je v škole Čmelík 40 malých maturantov, z čoho 7 sú nositeľmi Vukovho diplomu: Sandra Opavská, Alenka Lakatošová, Mia Verešová, Mária Folťanová, Vladislav Gubečka, Martin Valent a Ela Balážová, ktorá sa  zároveň stala i žiačkou generácie.

Ela je nositeľlou špeciálnych odmien z viacerých predmetov, odmeňovanou účastníčkou mnohých súťaží a prehliadok.

Malým maturantom na dosiahnutom úspechu zahratulovali a veľa zdaru v ďalšom školení zaželali Janko Havran, riaditeľ školy, triedne profesorky Libuša Simendićová a Anna Hricová a ich bývalé učiteľky tiednej výúčby Miruška Stošićová, Zlata Lešťanová a Irena Babíková.

Na dojímavom rozlúčkovom programe malí maturanti predviedli skvelý poeticko-hudobný program.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs