Padinčania na slávnosti v Hlbokom

2.okt 2015

Padinčania na slávnosti v Hlbokom

padina skK oslavám 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa zapojila aj Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina. Nie div, že práve v nedeľu 27. septembra boli Padinčania  hosťami na oslave Roka Ľudovíta Štúra v dedinke Hlboké.

Na pozvanie starostu Miloša Čobrdu Padinčania prezentovali nielen svoj kroj, piesne a tance, ale aj umelecké zručnosti.

mohyla sk

 

V roku 1843 sa v Hlbokom, na Hurbanovej fare, stretli Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža, kde sa dohodli o postupe uzákonenia spisovnej slovenčiny.

Slávnosť sa začala bohoslužbou, na ktorej kázal generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. Miloš Klátik, pokračovala položením kvetov k mohyle J. M. Hurbana, otvorením pamätnej izby J. M. Hurbana a programom, v ktorom vystúpili aj hostia z Padiny.

Jasmina Pániková

Zdroj: slovenskezahranicie.sk

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs