Viac Európy

2.okt 2015

Viac Európy

Zo sesie o Rusku: Pavol Demeš

Zo sesie o Rusku: Pavol Demeš

PIATE BELEHRADSKÉ BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM: DEŇ TRETÍ

Odpoveďou na pád kredibility Európskej únie je viac Európy, lepšie prichystanej odpovedať na početné súčasné skúšky. A viac Európy nemožno dosiahnuť bez primeraného zapojenia sa Balkánu, prostredníctvom zodpovednej a predvídateľnej politiky rozšírenia. V prvom rade vyzývame tak vládu Srbska, ako aj iných balkánskych krajín urovnať svoje bilaterálne nezhody konštruktívne a čím skôr.

Uvedené závery, ktorých podstatou je potreba mať spoločnú víziu o medzinárodnom zriadení a rovnoprávnej účasti v riešení globálnych kríz, prezentovali 2. októbra popoludní v Kryštálovej sieni novobelehradského  hotelu Hyatt prvé osobnosti Belehradského fondu pre politickú excelentnosť, Európskeho hnutia v Srbsku a Belehradského strediska pre bezpečnostnú politiku Sonja Lightová, Maja Bobićová a Sonja Stojanovićová-Gajićová.

Premiér Aleksandar Vučic (vľavo)a mal záverečný prejav

Premiér Aleksandar Vučic (vľavo)a mal záverečný prejav

Tesne pred nimi, prejav k stovkám účastníkom 5. BBF mal premiér Aleksandar Vučić, ktorý poukázal na to, že naliehavé skúšky potrebujú celkové a globálne riešenie a východiská, lebo v opačnom prípade nie je presvedčený, že EÚ prežije. Tým skôr, že viaceré jej členské krajiny mali vlastné politiky a hájili vlastné záujmy, neprajúc si spoločnú politiku a nedbajúc na spoločné európske problémy. V tom kontexte sa zasadil za čím rýchlejšie zodpovedne východiská, ak nechceme, aby došlo k problémom v mnohých inštitúciách.

V posledný tretí deň fóra, dôraz bol na problematike Ruska, jeho politike a jej následkoch, ako aj na politike Európskej únie a na základnej otázke: Dokáže Európa opäť definovať seba?

Z príhovorov troch organizátoriek: Sonja Stojanovićová-Gajićová, Maja Bobićová a Sonja Lightová

Z príhovorov troch organizátoriek: Sonja Stojanovićová-Gajićová, Maja Bobićová a Sonja Lightová

V tohtoročnom osobnom preukaze tejto udalosti, ktorá sa úspešne vyprofilovala ako uznávaná medzinárodná tribúna na odbornú výmenu mienok na najakútnejšie medzinárodné a európske problémy, zostane zapísaný rekordný počet účastníkov: ich vyše šesťsto, ako aj okolo sto diskutujúcich expertov z krajín Európy a sveta, predstaviteľov našich a inštitúcií EÚ, NATO, OBSE, Maršalovho fondu, výskumných inštitútov, členov parlamentov, reprezentantov civilnej spoločnosti a novinárov. Na záver zostalo povedať len Dovidenia o rok, azda v o čosi lepšom svete a pomeroch ako sú tie dnešné.

Oto Filip

                                                                                                   

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs