Posviacka nového evanjelického cirkevno–zborového domu v Dobanovciach

4.okt 2015

Posviacka nového evanjelického cirkevno–zborového domu v Dobanovciach

Slávnosť pri cirkevno-zborovom dome

Z dnešnej slávnosti

Slovenský evanjelický a. v. filiálny cirkevný zbor v Dobanovciach dnes vykonal slávnosť posvätenia svojho nového cirkevno-zborového domu. Slávnosť posvätenia sa konala za prítomnosti početných hostí a predstaviteľov mnohých slovenských cirkevných zborov.

Hostí a domácich viery na službách privítal vznešený pán Ján Vinkovič, senior sriemsky a farár boľovský, ktorý obsluhuje aj tento filiálny cirkevný zbor. Kázeň Božieho slova mal vznešený pán Vladimír Valent, senior Báčskeho seniorátu.

Kurátor Ján Syrácky z Dobanoviec pri novom cirkevno-zborovom dome

Kurátor Ján Syrácky z Dobanoviec pri novom cirkevno-zborovom dome

Posviacku nového evanjelického cirkevno-zborového domu v Dobanovciach vykonal dôstojný pán Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku. Pri zborovom dome, vzdialenom asi kilometer od kostola, pán biskup slávnostne odovzdal kľuč od nového domu tamojšiemu kurátorovi Jánovi Syráckemu, ktorý mal i česť prvý tvoriť dvere tohto veľkolepého objektu. Údaje o výstavbe a rozlohy nového evanjelického cirkevno domu prečítal pán senior Vinkovič a o. i. povedal, že pri výstavbe pomohol GAW z Lipska, Nemecko.

Na dnešnej slávnosti vystúpil aj spevokol zo Selenče.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs