Doznel prvý víkend osláv Kovačického októbra 2015

5.okt 2015

Doznel prvý víkend osláv Kovačického októbra 2015

Výstavu obrazov autora Jána Bačúra slávnostne otvorili: Miodrag Maticki, podpredseda Matice srbskej a Pavel Baláž, podpredseda Matice slovenskej v Srbsku.

Výstavu obrazov autora Jána Bačúra slávnostne otvorili Miodrag Maticki, podpredseda Matice srbskej a Pavel Baláž, podpredseda Matice slovenskej v Srbsku

Kultúrno-umeleckým programom v prednese ochotníkov, členov Hudobno-folklórneho súboru V šírom poli hruška, doznel prvý víkend osláv Kovačického októbra 2015.

V nedeľu 4. októbra sieň Domu kultúry 3. októbra v Kovačici bola plná, do poslednej stoličky boli obsadené všetky miesta domácimi návštevníkmi a hosťami spoza chotára. Prišli za spevom, tancom, hudbou a štipkou humoru, ktorý im ponúkli osvedčení ochotníci tunajšieho DK. V úvodnej časti dvojhodinového programu vystúpili najprv žiaci kovačickej školy, ktorí za hudobného sprievodu žiackeho orchestra, predviedli slovenské ľudové piesne a tance. Neskoršie si na javisko zastali členovia speváckych skupín Sláviky a Bohémi a sólistky Jarmila HajkováMichaela Marková a Tatiana Jašková, ktoré sprevádzal orchester Rosička. Členovia folklórnej skupiny Rozmarín predniesli niekoľko ľudových tancov.

Tradičný jarmok prilákal veľký počet domácich a návštevníkov spoza chotára

Tradičný jarmok prilákal veľký počet domácich a návštevníkov spoza chotára

Program bol popretkávaný krátkymi príbehmi so žartovným tónom, ktoré svojím veselým výstupom predniesli osvedčení kovačicko-padinskí herci Anna ŠirkováJán KolárikSnežana Garafiatová a Pavel Kožík-Arkaško.

Koncertu ochotníkov HFS V šírom poli hruška predchádzal už tradičný detský jarmok, ktorý sa v popoludňajších hodinách usporiadal na nádvorí Miestneho spoločenstva Kovačica.

Sobota 3. októbra patrila majstrom a umelcom, ktorí prezentovali tradičnú slovenskú dolnozemskú kultúru, umenie, staré remeslá, tradičné slovenské jedlá, hudbu, spev a tanec. V predpoludňajších hodinách boli milovníkom insitného umenia  ponúknuté dve akcie: vo výstavných priestoroch Galérie Babka bola otvorená 54. samostatná výstava obrazov Jána Bačúra a v Galérii insitného umenia zahájili 64. výtvarný salón diel členov GIU.

K výstave Deväťdesiat rokov Kovačického včelárskeho spolku prispeli aj najmladší svojou výtvarnou tvorbou

K výstave Deväťdesiat rokov Kovačického včelárskeho spolku prispeli aj najmladší svojou výtvarnou tvorbou

Neskoršie na nádvorí MS Kovačica príležitostným programom sa začal Jarmok ručných prác, tradičných remesiel a gastronomických špecialít, ako aj Tortiáda, ktorú pripravili členky Ženského spolku v Kovačici. Táto akcia, ako jedna z najvzácnejších perličiek bohatého programu Osláv Kovačického októbra, zhromaždila v ten deň ponad 250 účastníkov z našej krajiny a zo zahraničia (Českej republiky, Poľska, Maďarska, Slovenska a Slovinska).

Momentka zo slávnostného zasadnutia RMS Kovačica

Momentka zo slávnostného zasadnutia RMS Kovačica

Pred budovou MS Kovačica bolo tiež rušno. Adam Toman, najstarší člen 90. ročného Spolku včelárov v Kovačici, slávnostne odhalil pomník venovaný včelám. Týmto slávnostným činom v sieni MS Kovačica bola otvorená i výstava Deväťdesiat rokov Kovačického včelárskeho spolku.

V programe hruškárov sa vystriedali krása spevu a tanca a vtipy osvedčených hercov

V programe hruškárov sa vystriedali krása spevu a tanca a vtipy osvedčených hercov

Skôr, než milovníci dobrej slovenskej ľudovej hudby a tancu prišli na svoje, na podkroví GIU sa usporiadalo tradičné slávnostné zasadnutie Rady MS Kovačica, kde okrem prezentácie výsledkov doterajšej činnosti, predseda RMS Kovačica Martin Zloch a Vasile Ciceac, primátor mesta Nadlak v Rumunsku, podpísali zmluvu o spolupráci týchto dvoch miest.

                                                                                                      Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs