Pietna slávnosť pri pomníku padlým bojovníkom

3.okt 2015

Pietna slávnosť pri pomníku padlým bojovníkom

ZAČALI OSLÁVY KOVAČICKÉHO OKTÓBRA

V predvečer 2. októbra sa Kovačičania zhromaždili v strede mesta a pri pomníku padlým bojovníkom položili vence.

Predstavitelia miestnej bojovníckej organizácie, členovia Obecného výboru Komunistickej strany a vedúci Juhoslovanského strediska Tito, minútou ticha vzdali poctu 64 Kovačičanom, bojovníkom, ktorí padli v boji za slobodu. V NOB účinkovalo spolu 452 bojovníkov z Kovačice a po skončení druhej svetovej vojny sa domov vrátilo 392 vojakov, z ktorých štyria, krátko po návrate z vojny, začali písať dejiny insity v Kovačici. Podľa slov Janka Jovnáša, tajomníka miestnej a obecnej organizácie bojovníkov, to boli: Ján Knjazovic, Martin Jonáš, Ján Strakúšek a Pavel Hrk – účastníci 7. a 14. vojvodinskej slovenskej brigády.

Na spomienkovej slávnosti sa prítomným prihovorili aj Martin Zloch, predseda Rady Miestneho spoločenstva, Želimír Zloch, člen Komunistickej strany a Juhoslovanského strediska Tito.

 Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs