Zapíše sa najdlhšie kolo do Guinnessovej knihy rekordov?

2.okt 2015

Zapíše sa najdlhšie kolo do Guinnessovej knihy rekordov?

Veľké kolo sa bude pohybovať týmito ulicami

Veľké kolo sa bude pohybovať týmito ulicami (Foto: Zhromaždenie Mesta Nový Sad)

V nedeľu v Novom Sade bude prebiehať jedinečné folklórne podujatie Veľké kolo pre Guinnessa, na ktorom vystúpi viac ako 12-tisíc folkloristov z 11 krajín. Cieľom tohto podujatia je dostať sa do Guinnessovej knihy rekordov.

Začiatok je  naplánovaný na 15.00 hodinu a prebiehať bude na Novom naselji, kde na ústrednom javisku počas celého dňa vystúpi viac ako 290 kultúrno-umeleckých spolkov zo Srbska a regiónu.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs