Do Padinej cesta dlhá, stromkami je sadená…

5.jún 2015

Do Padinej cesta dlhá, stromkami je sadená…

V sedemdesiatych rokoch 20. storočia žiaci zalesňovali padinskú dolinu…

V sedemdesiatych rokoch 20. storočia žiaci zalesňovali padinskú dolinu…

EKOLOGICKÉ HNUTIA JEDLIČKA A EKOP

 

Svetový deň ochrany životného prostredia (5. júna ) je príležitosť motivovať jednotlivcov, organizácie a podniky, aby podnikli pozitívne kroky keď ide o ochranu životného prostredia vo svojich domoch, školách a na pracovných miestach schválením spôsobu života v súlade s prírodným okolím. Pri tejto príležitosti si spomenieme na ekologické činnosti, ktorých začiatky siahajú až do sedemdesiatych rokov.

 

Vždy je čo robiť. Ekopovci vo veľkej akcii upratovania suchých stromov v uplynulom roku.

Vždy je čo robiť. Ekopovci vo veľkej akcii upratovania suchých stromov v uplynulom roku.

Začiatky ekologického združenia

Ekologické združenie v Padine pôsobilo vtedy,  keď ešte mnohí ani celkom nevedeli, čo znamená slovo ekológia. Založili si ho medzi prvými v bývalej Juhoslávii a pomenovali ho Eko hnutie Jedlička. Hlavným zámerom združenia bolo zachovať čistý vzduch, zdravú stravu, čistú a zdravú pitnú vodu a čisté a zdravé prostredie. V Padine v osemdesiatych rokoch napr. ekológovia boli takmer najaktívnejší, v dedine a doline vysadili okolo 20-tisíc ihličnatých stromov, ktoré skoro polovicu sami dopestovali.

Keď ide o zdravú stravu v minulosti, členovia tohto hnutia vysadili v dedine aj 400 kusov evódií, medonosných stromov pôvodom z Austrálie. Za tento projekt ekológom boli najviac povďační včelári, ktorí neskoršie aj finančne prispeli do pokladnice. Jednou z akcií, na ktorú si starší Padinčania radi spomínajú, je aj dobrovoľníkmi dopestované okolo 2-tisíc sadeníc ekologického hrozna, ktoré rozdelili padinským domácnostiam. Členovia tohto hnutia dbali aj o čisté prostredie v dedine a v jej okolí, spolu s Miestnym spoločenstvom Padina založili dedinské smetisko. Nelegálne skládky odpadu boli ihneď zakázané. Eko hnutie malo v roku 1995 vyše 50 aktívnych členov, ktorí sa pravidelne zúčastňovali rôznych akcií. Predsedom ekologického združenia bol Ján Mega a členmi Výkonného výboru boli Pavel Šimek, Ján Beška, Janko Širka, Ján Pap, Michal Pavela, Michal Povolný, Ján Hološ, Ján Hedi a Pavel Povolný. Pri výstavbe Domu smútku v Padine členovia ekologického združenia pomohli okolo úpravy parku v okolí kaplnky. Svoje posledné zasadnutie uskutočnili v roku 1996.

 

Dnes sa v zeleni týchto stromov nachádzajú detské parky

Dnes sa v zeleni týchto stromov nachádzajú detské parky

Ako je to dnes?

Na sklonku roku 2013 v Padine znovu obnovili činnosť ekologickej organizácie, založili si nové občianske združenie Ekop v čele s predsedom Jaroslavom Pokoráckym a členmi Výkonného výboru Jánom Papom (zástupcom predsedu), Vladimírom Plvanom, Pavlom Samporom a Miroslavom Bílekom. Aktivisti tohto ekologického hnutia za dva neplné roky usporiadali nespočetne mnoho akcií v dedine a jej okolí. Dobrovoľnou prácou sa vlani zúčastnili humanitárnej akcie, v ktorej spolu so Strediskom pre sociálnu prácu v Kovačici v lesíku v Ulici Horná dolina vyrezali suché borovice, jedle a iné stromy. V tejto akcii 25 dobrovoľníkov nazbieralo 33 kubických metrov dreva, ktoré neskoršie, ako palivové drevo, rozdelili a doručili na adresu deviatich sociálne ohrozených padinských rodín.

Ekologická činnosť má budúcnosť v tejto slovenskej osade. Vidno to aj z činnosti združenia Ekop, ktorého počet členov sa zo dňa na deň čoraz viac rozrastá a svojimi akciami poukazujú na to, ako sa treba správať k prostrediu vo svojej dedine a v jej okolí.

Anička Chalupová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs