Symbol odolávania zmenám

5.jún 2015

Symbol odolávania zmenám

23milicaJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: MILICA GRBIĆOVÁ, PANČEVSKÁ MALIARKA

 

– Motív sedliackej studne je častý vo vašej tvorbe…

– Už v minulosti jednou z prvých ukážok, že ste sa ocitli v poli alebo dedine, bola sedliacka studňa. Mňa do umenia zaúčal akademický maliar Stojan Trumić a pri tom spoločnom hľadaní výtvarných motívov vždy som sa tešila, keď sme v poli narazili na sedliacku studňu. Tá sa odjakživa buduje rovnakým spôsobom, má rovnakú funkciu. Preto je symbolom odolávania zmenám, ukážkou zotrvania niečoho. Bolo by krásne, keby sme aj my i naše osudy boli také pevné, trvácne ako tá sedliacka studňa. To, že opakujem tento motív, znamená, že sa snažím správať podľa návodu z čias dávnych, ktorý vraví, že podobné spôsobuje podobné. Čiže opakovaním motívu symbolizujúceho zotrvanie, prihováram sa vlastne za jeho pretrvávanie aj v našom každodennom živote, vo všetkých mravných a iných významoch. Je to odpoveď na otázku, prečo je sedliacka studňa mojím obľúbeným motívom.

Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs