PREHLIADKA 3XĎ: Divadelné detské dobrodružstvo sa rozvírilo v každej osade

5.jún 2015

PREHLIADKA 3XĎ: Divadelné detské dobrodružstvo sa rozvírilo v každej osade

Sprievodné podujatie na festivale (foto: K. Verešová)

Sprievodné podujatie na festivale (foto: K. Verešová)

Ikeď sa tri dni detského divadla zopakovali 22-krát a dostali sa dospelého veku, prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby známa ako 3xĎ aj ďalejrozširuje detskú fantáziu a každým novým rokom zobúdza divadlo v takmer každej osade, v ktorej žijú tunajší Slováci.

Organizátori tohtoročných 3xĎ usporiadaných znovu v Starej Pazove už dnes v otváracom programe deťom a dospelým ukázali, ako sa z najmenšieho deja alebo myšlienky, ale so záväzne prítomnou detskou fantáziou môže spraviť vtipná a zaujímavá divadelná atmosféra.

Príhovor Gorana Savića podpredsedu Obce Stará Pazova (foto: K. Verešová)

Príhovor Gorana Savića podpredsedu Obce Stará Pazova (foto: K. Verešová)

Deti s otvorenými očami už pred vtupom do chrámu Tálie netrpezlivo očakávali, čo sa v najbližšej budúcnosti udeje. Divadelné dobrodružstvo sprítomnili skúsení herci Monika Necpálová (hrala s bábkou Babadlínkou), Ranka Lepšanovićová (hrala s bábkou Zvedkom) a Vladimír Vereš (hral s bábkou Babrákom), ktorí sa s maskotnými bábkami a chutnými dialógmi k publiku zamiešali. V tom pokračovali aj neskôr v hľadisku, a napokon na javisku.

Preto aj samotný otvárací ceremoniál sa viedol v tom duchu – detským spôsobom vyzvali Gorana Savića, podpredsedu Obce Stará Pazova, aby detskému divadelnému podujatiu poprial krásne zážitky.

Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM otvorila festival (foto: K. Verešová)

Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM otvorila festival (foto: K. Verešová)

Podobne vyzvali aj Annu Tomanovú Makanovú, predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, aby ako predstaviteľka organizátora tejto vojvodinskej prehliadky, kultúrnu akciu aj slávnostne otvorila. „Národnostná rada tohto roku aj tím najúspešnejších odmení. Tu sa chcem poďakovať všetkým organizátorom a vám deťúrence chcem povedať, že by ste na tomto javisku robili čertoviny, aby sa nebáli hrať divadlo, lebo tu starší hovoria, že divadlo je vlastne život,” – povedala Tomanová-Makanová.

Mesačný bál Moniky Necpálovej (foto: K. Verešová)

Mesačný bál Moniky Necpálovej (foto: K. Verešová)

Na tohtoročnej prehliadke vystúpia divadelné súbory z Aradáča, Bieleho Blata, Bingule, Boľoviec, Padiny, Pivnice, Kulpína, Báčskeho Petrovca, Pančeva, Selenče, Nového Sadu, Kovačice, Kysáča, Šídu a zo Starej Pazovy. Odborná porota je v zložení Zuzana Tárnociová, Miroslav Fábry a Alexander Bako spolu s malými a veľkými divákmi odsleduje 22 predstavení.

Tesne po otváracom programe vystúpila Monika Necpálová, profesionálna herečka zo Slovenska v jej autorskej detskej monodráme Mesačný bál, ktorú zrealizovala v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci.

Katarína Verešová

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs