PADINSKÁ KNIŽNICA

13.jún 2013

???????????????????????????????

PADINSKÁ KNIŽNICA na sklonku minulého mesiaca v Dome kultúry Michala Babinku pripravila podujatie Májová vetvička. Úvodom v rámci tvorivej dielne Slađana Šuľová, Elenka Pavelová a Kristínka Žolnajová za pomoci učiteľky na dôchodku Kataríny Petrášovej vypracovali husi (na snímke) a vystavili ich v galérii na prízemí. V scénickej časti pod názvom Na pažiti niekdajšie príležitostné zvyky a obyčaje za pomoci prózy a poézie predniesli Michal Kukučka, Zuzana Melichová a žiaci nižších ročníkov Janka Marková, Dina Grnčová, Naďa Valentová, Andrej Trnovský, Sofia Maglocká.  „Na pažiti sa spievalo a tancovalo, hrala sa detská hra na kone, deti sa tu učili aj ďalšie detské hry. Skrátka, bol to opravdivý zážitok, voľakedy a teraz,“ zdôraznili organizátorky akcie Eva Taubertová a študentka Elenka Slivková. V druhej časti Májovej vetvičky úryvky Dr. Jána Babiaka, Martina Širku, Dr. Zuzany Čížikovej a Zuzany Papovej o Albertovi Martišovi, Dr. Jozefovi Holúbekovi, Michalovi Babinkovi a Viliamovi Figušovi Bystrom predniesol Janko Hološ. Podujatie bolo venované aj jubileám padinskej knižnice a prítomným predostreli svoje literárne práce i Padinčania, ktorí boli ocenení na nedávnom súbehu Kovačická mozaika 2013.

J. Špringeľ 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs