Matiné v Padine

13.jún 2013
Hostia z Malého Crnića v Padine

Hostia z Malého Crnića v Padine

Koľko pre jedno prostredie znamená každoročne mať kvalitné umelecké podujatie, dokázali najmladší herci a recitátori z obce Malo Crniće návštevou v Padine a Kovačici. Predpoludňajším polhodinovým divadelným predstavením pod názvom Modrý zajac oslavuje narodeniny minulú sobotu v Padine zabodovali medzi ich rovesníkmi z najslovenskejšej dediny, ale i u ostrieľaných divadelných ochotníkov z Banátu.

Režisérsky debut Marije Stojiljkovićovej (ukončila umeleckú akadémiu v Belehrade v triede Ivana Bekjareva) bol skutočne úspešný. Herecký drobizg zahral dynamické predstavenie. Nádejnej režisérke pomáhal zbehlý umelecký vedúci Radoš Stojićević, režisér deviatich divadiel. Všetci spomínaní sledujú v domácej atmosfére z roka na rok FEDRAS – Festival ochotníckych divadiel dedín Srbska a z divákov sa stávajú známi divadelní a filmoví pracovníci či kvalitní recitátori. Aj v tejto detskej hereckej zostave z Malého Crnića majú závideniahodných interpretov scénického umenia.

Z posedenia v Obecnej knižnici v Kovačici

Z posedenia v Obecnej knižnici v Kovačici

Stredisko pre kultúru Malo Crniće a Obecné ochotnícke divadlo Branislava Nušića v spolupráci s knižnicou v Padine a jej ústredím v Kovačici začali pobyt v Kovačickej obci literárnym posedením v padinskej galérii. Eva Taubertová, vedúca knižnice, zdôraznila úsilia literátky Anny Dudášovej, ktorá sprostredkuje a spája kultúrne Braničevo s kultúrnym Banátom. Podobné posedenie v poobedňajších hodinách zorganizovala aj Obecná knižnica v Kovačici, kde hostí vítala riaditeľka Mária Ďurišová. Na oboch akciách účinkovali najmladší recitátori z oboch obcí. V Padine si hostia 1. júna pozreli aj maškarný sprievod ratolestí z hostiteľskej obce a po divadle mali divadelné dielne spolu s vrstovníkmi. V Kovačici zase navštívili galérie a ateliéry maliarov. Zuzana Vereská na ruky a tváre detí maľovala body art a rozprávala im i svoj príbeh maliarky od detských čias po dnešok. V oboch dedinách sa čítalo a recitovalo dielo Anny Dudášovej, ktorá sa na obidvoch literárnych posedeniach stretla aj s kolegyňami spisovateľkami. Podujatia patria do spoločného viacdielneho projektu pod názvom Babinka – Dudášová.

Ján Špringeľ

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs