Prvá súvaha festivalu Tancuj, tancuj… pozitívna

13.jún 2013

Ešte sú nám svieže dojmy zo 43. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…, ktorého ústredná časť prebiehala v sobotu 1. júna v Hložanoch, a jeho organizátori si už sadli k prvej súvahe. Totiž v utorok 11. júna v Novom Sade zasadali Komisia pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM a Programová rada 43. FFTT.

Správy odborných porôt zasadajúcim ešte neboli k dispozícii, lebo podľa pravidiel na ich vypracovanie majú členovia porôt k dispozícii 15 dní. Zato zo svojich zorných uhlov o nedávno realizovanom festivale hovorili koordinátor Marijan Pavlov a v mene hostiteľa Michal Hataľa, predseda KOS Jednota. Podľa mienky koordinátora koncert speváckych skupín a orchestrov by sa mal znovu organizovať v amfiteátri, lebo v Dome kultúry má dosť slabú návštevnosť, pri defilé by sa malo tancovať na každej križovatke, ktorou krojovaný sprievod účastníkov prechádza. V obsiahlej správe o priebehu festivalu pochválil výdrž tak divákov, ako i techniky, keď počas druhého tanečného koncertu začalo popŕchať, spomenul novinku – vyhlasovanie najúspešnejších súborov a udeľovanie odmien na konci festivalu priamo na javisku. Vo svojom príhovore, kde vyjadril uspokojenie z priebehu festivalu, M. Hataľa ozrejmil, že tanec na tej jednej križovatke vystal z objektívnych dôvodov – aby sa nezmeškal určený termín otvorenia festivalu. V diskusii na spomenutom zasadnutí odzneli však pripomienky k ozvučeniu tohtoročného festivalu. Valentín Michal Grňa, predseda zasadajúcej komisie, navrhol vypracovať trebárs aj menšiu repliku sošky NRSNM, ktorá by laureátovi festivalu (teraz sa ním stal a sošku dostal práve SKUS Pivnica) zostala, a táto hlavná by bola putovného charakteru, tiež inicioval pokryť javisko v hložianskom amfiteátri a orchestre pri vystúpení tanečných skupín umiestniť na prednú časť javiska. Predsa generálne o 43. FFTT bolo povedané, že bol úspešný, realizované boli všetky naplánované podujatia, účastníci sú spokojní a organizátorom a hostiteľom bola vyjadrená vďaka aj za to, že sa všetky akcie začali načas. Po skončení DFF Zlatá brána v Kysáči bude ďalšia schôdza Programovej rady FFTT a tejto komisie VPK NRSNM, keď sa o tomto najväčšom folklórnom podujatí Slovákov v Srbsku bude viac hovoriť aj z odbornej stránky a bude treba upraviť a zladiť aj pravidlá.

V pokračovaní prítomní navrhli termín 10. semináru pre umeleckých vedúcich tanečných, hudobných a speváckych skupín. Ak mentorovi Martinovi Urbanovi vyhovuje vyhliadnutý termín, tak by seminár v Petrovci mal prebiehať od 7. do 10. augusta. V dňoch posledného augustového víkendu – od 23. do 25. augusta – by malo prebiehať 48. Stretnutie v pivnickom poli. Tento najstarší hudobno-spevácky festival vojvodinských Slovákov má už tiež zaistenú pevnejšiu organizačno-realizačnú štruktúru, lebo práve v túto stredu boli v Báčskej Palanke podpísané patričné zmluvy medzi NRSNM, ÚKVS, Obcou B. Palanka a SKUS Pivnica.

A. Francistyová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs