Pamätný dom Martina Jonáša slávnostne otvorený

14.máj 2014

Pamätný dom Martina Jonáša slávnostne otvorený

 Podpísaním zmluvy Národnostná rada budovu na spravovanie odovzdala Galérii insitného umenia


Podpísaním zmluvy Národnostná rada budovu na spravovanie odovzdala Galérii insitného umenia

Slávnostné otvorenie Pamätného domu najznámejšieho kovačického maliara Martina Jonáša sa uskutočnilo v sobotu 10. mája pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín.

V úvodnom ceremoniáli slávnostného otvorenia, ktorý viedla Jarmila Ćendićová, predsedníčka Výkonnej rady Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a tajomníčka Kultúrno-osvetového spoločenstva Obce Kovačica, odzneli najprv pozdravné príhovory Miroslava Krišana, predsedu Obce Kovačica, a Anny Tomanovej-Makanovej, podpredsedníčky Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedníčky NRSNM. Počas slávnostného otvorenia tohto domu Bojan Pajtić, predseda vlády AP Vojvodiny, zdôraznil, že Pamätný dom Martina Jonáša je symbolom priateľstva dvoch národov, dvoch štátov. Z druhej strany tento dom je príležitosťou, aby sa rozvíjal cestovný ruch v Kovačici, v južnom Banáte. „Pamätný dom Martina Jonáša nás zaväzuje, aby sme aj v budúcnosti spolupracovali a žili spoločne tak, ako aj celé storočia predtým,“ zdôraznil Bojan Pajtić, ktorý spolu s Miroslavom Lajčákom, podpredsedom vlády Slovenskej republiky a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, symbolickým prestrihnutím červenej stuhy slávnostne otvoril zrekonštruovaný Pamätný dom Martina Jonáša. Počas slávnostného ceremoniálu minister Lajčák podotkol, že podpora SR pre slovenskú menšinu vo Vojvodine, ktorá za posledných päť rokov dosiahla celkovo bezmála 1,5 milióna eur, prispela nielen k zriadeniu Múzea Martina Jonáša, ktorého výtvarné posolstvo je súčasťou slovenského, ale aj srbského kultúrneho dedičstva, ale aj k množstvu ďalších projektov vedúcich k bohatému spoločenskému a kultúrnemu životu srbských Slovákov. „Verím, že tento zrekonštruovaný Jonášov rodný dom sa stane miestom, ktoré bude pripomínať pamiatku a dielo človeka, ktorý si to určite zaslúži, a že ho budú navštevovať ľudia z celého sveta, aby obdivovali jeho dielo, aj umenie všetkých kovačických maliarov,“ povedal minister Lajčák.

Vzácni hostia v spoločnosti svojich hostiteľov sa kochali v bohatých spomienkach doyena kovačickej insity

Vzácni hostia v spoločnosti svojich hostiteľov sa kochali v bohatých spomienkach doyena kovačickej insity

K tej slávnostnej chvíli krásnou slovenskou piesňou a hudbou prispeli aj kovačickí hudobní umelci: Pavel Ďuriš, ľudový orchester Rosička a ženský cirkevný spevokol pod vedením Jána Marka. Počas obchôdzky domu, hostia mali príležitosť pozrieť si vystavené predmety z pozostalosti maliara, akými sú jeho obrazy, jeho zbierka obrazov iných maliarov a cenná zbierka pravoslávnych ikon, maliarova knižnica, národopisná zbierka, korešpondencia, fotografie a pod. O objekt, na ktorý finančne prispeli Slovenská republika, Kovačická obec, Pokrajinský sekretariát pre prácu, zamestnávanie a rodovú rovnosť a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, sa bude starať Galéria insitného umenia v Kovačici v čele s riaditeľkou Máriou Raspírovou.

Vo viacúčelovom priestore sa nachádza portrét Martina Jonáša, ktorý namaľoval neznámy autor

Vo viacúčelovom priestore sa nachádza portrét Martina Jonáša, ktorý namaľoval neznámy autor

Súčasťou otvorenia Pamätného domu Martina Jonáša bolo i otvorenie výstavy v Galérii Babka, kde boli nainštalované odmenené práce slovenských ilustrátorov na Bienále ilustrácii Bratislava 1967 – 2013. Výstava, ktorú spoločne usporiadali Matica slovenská v Srbsku, Galéria Babka v Kovačici a Bibiana – Medzinárodný dom umenia pre deti z Bratislavy na čele s riaditeľom Ing. Petrom Tvrdoňom, sa uskutočnila pod záštitou pána Miroslava Lajčáka, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Martina Jonáša Galéria Babka vydala digitálnu monografiu o tomto svetoznámom insitnom maliarovi.

Pri tej príležitosti vzácni hostia, medzi ktorými boli aj Ján Varšo, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade, a Igor Furdík, predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, navštívili aj známu svetovú obrazáreň, Galériu insitného umenia v Kovačici a insitného maliara Jána Glózika, kde sa bližšie zoznámili s kovačickou insitou.

 

Anička Chalupová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs