Európa na zreňaninskom námestí

14.máj 2014

Európa na zreňaninskom námestí

Mladí Aradáčania predstavili Poľsko

Mladí Aradáčania predstavili Poľsko

Na zreňaninskom Námestí slobody v stredu 7. mája prebiehalo v poradí 3. podujatie Európska dedina, ktoré bolo súčasťou oslavy 9. mája  Dňa víťazstva nad fašizmom v druhej svetovej vojne a Dňa Európy. Na podujatí sa zúčastnil veľký počet žiakov a učiteľov zo všetkých škôl z územia mesta Zreňanin. Vo vkusne upravených stánkoch a vystúpením v programe žiaci predstavili 26 štátov Európskej únie. Námestím slobody sa ozývali zvuky tradičnej hudby európskych krajín, návštevníci mali možnosť ochutnať špeciality jednotlivých národov a v stánkoch okrem iného mohli stretnúť aj také osobnosti ako sú Pippi Dlhá Pančucha, gróf Drakula, grécke bohyne, Vikingovia… Medzi účastníkmi boli aj žiaci Základnej školy Bratstva a jednoty z Bieleho Blata, ktorí dostali úlohu predstaviť Česko, kým žiaci ZŠ Bratstvo z Aradáča predstavili Poľsko.

Zreňanin v ten deň navštívili aj predstavitelia viacerých európskych  krajín, medzi nimi aj zástupca šéfa Delegácie EÚ v Srbsku Oskar Benedikt, ktorý okrem iného povedal, že podľa toho, čo videl, môže konštatovať, že Zreňanin nielenže je na ceste do EÚ, ale sa v nej už nachádza.

– Základnou zásadou EÚ je jednota rozličností, ktorá sa mohla vidieť aj na tomto námestí a všetko je o to vzácnejšie, lebo je to dielo detských rúk.

Najmladší Bieloblatčania so svojou učiteľkou Adelou Obšustovou    

Najmladší Bieloblatčania so svojou učiteľkou Adelou Obšustovou

Týmto podujatím našich najmladších spoluobčanov chceme zoznámiť s európskymi hodnotami a kultúrou, a tým spôsobom im priblížiť cestu, na ktorej sa Srbsko nachádza, cestu do EÚ. Zreňanin bol, je a zostane otvoreným európskym mestom, ktoré s otvorenou náručou pristupuje všetkým ľuďom. Som presvedčený, že týmto podujatím prispejeme k lepšiemu životu našich spoluobčanov a k väčšej účasti európskych krajín v našom rozvoji, – povedal o. i. primátor Zreňanina Mr. Ivan Bošnjak.

Slobodan Rakić, riaditeľ Základnej školy Mladost v Tomaševci,  v ktorej sa pred tromi rokmi začala iniciatíva na organizovanie tohto podujatia, povedal, že cieľom projektu je vlastne promócia rozličností národov a krajín, na ktorých je vybudovaná moderná Európa. Projekt iniciovali podnietení o. i. aj tým, že väčšina mladých ľudí nemala príležitosť cestovať do krajín EÚ. Podujatím je nadšený aj riaditeľ bieloblatskej základnej školy Milan Nedeljkov:

– To je ako sen, ale uskutočniteľný. Tu na zreňaninskom námestí bola opravdivá Európa. Akiste aj hostia, predstavitelia EÚ pocítili tú našu energiu, naše dobré vibrácie. Možno je toto práve tá najvýznamnejšia spomedzi 35 kapitol, ktoré Srbsko musí zdolať na ceste do EÚ. Všetko sme robili dôkladne, kreatívne, s veľkou pozornosťou. Ukázali sme, že máme deti, na ktoré môžeme byť hrdí.

Vladimír Hudec

Foto: zo školského archívu v Aradáči

 a Bielom Blate

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs