Podnikanie žien ako možnosť

1.nov 2013

Podnikanie žien ako možnosť

V Podnikateľskom a inovačnom stredisku v Báčskom Petrovci v stredu 23. októbra sa začal dvojdňový seminár o ženskom podnikateľstve, ktorý realizovali v rámci projektu Vedome a svedomite do podnikania. Usporiadal ho Klub podnikavých žien v B. Petrovci v spolupráci so Strediskom pre podporu žien v Kikinde.

Podnikateľstvo a jeho možnosti pre ženy: organizátorka Viera Miškovicová (zľava) a prednášateľka Marija Srdićová

Podnikateľstvo a jeho možnosti pre ženy: organizátorka Viera Miškovicová (zľava) a prednášateľka Marija Srdićová

V mene Klubu podnikavých žien poslucháčky seminára privítala Viera Miškovicová. O ženskom podnikateľstve v Srbsku a vo Vojvodine, aktuálnej situácii, prekážkach, podnetoch a perspektívach prednášala Marija Srdićová zo Strediska pre podporu žien z Kikindy. Najprv ozrejmila, čo je vlastne podnikateľstvo a samozamestnávanie. Ako ďalej vysvetlila, podnikateľstvo je vždy v nejakej forme aj samozamestnávanie, keďže podnikatelia samostatne kreujú vlastné zamestnanie. Ďalej hovorila o malých a stredných podnikoch, ktoré tvoria až 99 % všetkých podnikov v Srbsku. Ženské podnikateľstvo vykonávajú ženy registrované ako podnikateľky, či už ako vedúce predajne v hociktorej oblasti, alebo majiteľky a vedúce hospodárskych spoločností. Účasť žien v podnikateľstve Srbska je 26 %. Keď ide o profil podnikateliek v Srbsku, sú to ženy stredných rokov, majú vo väčšine prípadov stredoškolské vzdelanie, majú rodinu, zamestnávajú menej ako desať osôb, pracujú prevažne na lokálnom trhu a najčastejšie sú prvou generáciou podnikateľov v rodine. Väčšina podnikateliek sa vydala na túto neľahkú cestu z núdze, a nie preto, že ich podnietila dobrá podnikateľská idea.

O podnikaní v organickej výrobe zaujímavým spôsobom hovorila Svetlana Stojanovićová z Kikindy

O podnikaní v organickej výrobe zaujímavým spôsobom hovorila Svetlana Stojanovićová z Kikindy

V prvý deň seminára na tému Ako začať vlastné podnikanie hovorila Biljana Stepanov tiež zo Strediska pre podporu žien v Kikinde.

O organickej výrobe vo štvrtok 24. októbra vlastné skúsenosti prezentovala Svetlana Stojanovićová z Kikindy, ktorá sa spolu s rodinou už desať rokov venuje pestovaniu organickej zeleniny. Podotkla, že táto práca je nie ľahká, ale môže byť výnosná. Najdôležitejšie je dopestovať kvalitný tovar a nájsť si dobrý trh. Sama sa učila z literatúry a neskoršie sa opierala o konkrétne rady odborníkov, lebo je samoukom. Z odbornej strany sa o organickej výrobe zmienila Dr. Mirjana Vasićová.

Dvojdňový seminár uzavreli prednáškou M. Srdićovej o dedinskej a etno turistike vo Vojvodine.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs