Pokrajina nechce financovať predstavenia po slovensky

6.júl 2017

Pokrajina nechce financovať predstavenia po slovensky

Hoci pravidelne od jeho založenia roku 2003 Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci malo finančnú podporu zo strany pokrajinského rezortného sekretariátu ohľadom zabezpečenia dvoch premiér do roka, tohto roku sa to zmenilo.

Po ukončenom súbehu v Pokrajinskom sekretariáte pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami do Slovenského vojvodinského divadla prišla totiž písomná odpoveď podpísaná rezortným tajomníkom Miroslavom Štatkićom, že im všetky projekty v bežnom roku 2017 zamietli.

Totiž, že nedajú finančné prostriedky ani na realizáciu divadelného predstavenia a ani na organizáciu festivalu 22. Petrovské dni divadelné.

Forma bez obsahu

Tak teda po 150 rokoch divadelníctva, ktoré sme oslávili vlani, máme novú skutočnosť, o ktorej v stredu 5. júla v aule SVD na tlačovej konferencii informovala verejnosť riaditeľka Viera Krstovská.

Vysvetlila, že náklady späté s prevádzkovaním budovy SVD a platy – teraz už menšieho počtu zamestnaných (iba troch) – financuje Obec Báčsky Petrovec. Inými slovami povedané, formu máme, ale nie i obsah.

Detail z plagátu predstavenia v SVD Vina

Tradičný divadelný festival sa uskutoční od 22. do 26. septembra 2017. Aj  vďaka podpore z obce, republiky, ÚSŽZ a sponzorov. Ale v rámci neho predsa vystane naplánovaná premiéra predstavenia domácich divadelníkov.

Vedenie SVD, vrátane Správnej rady, ktorú na tlačovej konferencii zastupovala predsedníčka Kristína Kevenská, sa ohľadom neblahej situácie pokúsilo získať peniaze z pokrajiny náhradne pri opravnom rozpočte, ale zatiaľ žiadnu odpoveď nedostali.

Preto zalarmovali aj NRSNM, MSS, Slovákov pokrajinských poslancov, a oboznámili i predstaviteľov štátnych inštitúcií Slovenskej republiky, aby v rámci svojich možností pomohli tejto inštitúcii. Lebo pri takejto ignorantskej politike pokrajinskej vlády nemožno očakávať nič iné, ako je zánik profesionálneho divadla Slovákov v Srbsku.

Iba na nás všetkých je a zvlášť na slovenskej kultúrnej verejnosti, či sa na to budeme iba mlčky pozerať a konštatovať, že sme utratili reprezentačnú inštitúciu divadelnej činnosti Slovákov v Srbsku. Lebo peňazí na kultúru v pokrajinskom rozpočte je nadostač. Iba je otázne, komu ich pridelili a na aké ciele.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs