Voľby členov Rady a Dozornej rady MS Kysáč

6.júl 2017

Voľby členov Rady a Dozornej rady MS Kysáč

Voľby členov Rady a Dozornej rady Miestneho spoločenstva Kysáč sa uskutočnia 16. júla 2017 od 7.00 do 20.00 hodiny.

Voľby vo februári 2013

Predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad Zdravko Jelušić totiž vyniesol Rozhodnutie o vypísaní volieb na členov Rady a Dozornej rady v 25 miestnych spoločenstvách na území Mestského spoločenstva Nový Sad. Medzi nimi aj v MS Kysáč.

Vo všetkých miestnych spoločenstvách voľby budú v nedeľu 16. júla v spomenutej lehote.

Kandidátov možno navrhnúť do 10. júla

Volebné aktivity sa začali 1. júla. Lehota na podávanie návrhov na kandidátov vyprší v pondelok 10. júla o 15.30 h.

Pripomeňme, že terajších členov Rady a Dozornej rady MS Kysáč občania volili v nedeľu 24. februára 2013 a konštitučné zasadnutie bolo 6. marca.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs