Pokrajina podporuje fungovanie tranzitného centra

1.sep 2015

Pokrajina podporuje fungovanie tranzitného centra

Väčšina utečencov prišlo zo Sýrie

Väčšina utečencov prišlo zo Sýrie

Členovia pokrajinskej vlády v čele s predsedom Bojanom Pajtićom mali dnes stretnutie s predsedom Obce Kanjiža Mihályom Bimbóm. Dôvod na stretnutie bola pomoc, ktorú pokrajina poskytuje od začiatku prílivu utečencov do Subotice a Kanjiže.

Okrem potravín a hygienického tovaru pokrajinská vláda zabezpečila aj finančnú pomoc. Ako povedali, zajtra bude na účet Obce Kanjiža zaplatené okolo 14 miliónov dinárov, ktoré obec predtým vyčlenila na založenie utečeneckého tranzitného centra.

V centre pobudnú najviac 12 hodín a pokračujú smerom k Maďarsku

V centre pobudnú najviac 12 hodín a pokračujú smerom k Maďarsku

Počas návštevy tranzitného centra predseda pokrajinskej vlády Bojan Pajtić vyhlásil, že toto centrum za tri týždne navštívilo 26-tisíc utečencov, pokým až 3-tisíc detí počas deväť mesiacov prešlo cez našu krajinu bez rodičovského dozoru. „Podporujeme žiadosť Obce Kanjiža, aby náš štát a EÚ vyčlenili viacej prostriedkov, lebo utečenci nemôžu byť iba problémom  lokálnej samosprávy, pokrajiny alebo iba republiky. Toto je globálny problém, ktorý prekročuje hranice nášho kontinentu a musí sa ním  zaoberať medzinárodné spoločenstvo,“ vyhlásil B. Pajtić.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs