Polovicou mesiaca alebo v polovici mesiaca

9.jan 2013

Pred nami je ďalšia dilema, po akom spojení siahnuť, keď sa chceme spisovne vyjadriť v prípade, že chceme presnejšie vystihnúť strednú, prostrednú časťprostriedokstred obyčajne nejakého časového, miestneho alebo iného úseku. Zvolíme si teda spojenie polovicou týždňa, polovicou mesiaca, polovicou roka alebo to povieme s predložkou „v“ takto: v polovici týždňa, v polovici mesiaca, v polovici roka, v polovici storočia?!

Nahliadnuc do slovníkov slovenského jazyka zisťujeme, že polovica a polovička (deminutívum) sú podstatné mená ženského rodu, ktorým označujeme jednu z dvoch približne rovnakých častí, na ktoré je určitý celok rozdelený: prvá, druhá polovica, menšia, väčšia polovica; polovica dňa, týždňa, roka; polovica domu, majetku, polovica mesta, polovica cesty; pravá, ľavá polovica; rozdeliťrozlomiť niečo na (dve) polovice, na (dve) polovičky. Zvykneme povedať aj na manželku – moja lepšia polovička. A keď chceme vystihnúť strednú časť niečoho, prostriedok, stred, vtedy to povieme s predložkou „v“: v polovici týždňa, v polovici mesiaca, a, samozrejme, potom aj v polovici decembra, v polovici januára, v polovici februára a tak radom; v žiadnom prípade nie polovicou týždňa, mesiaca. Slovo polovicou nenachádzame v slovenských slovníkoch. Na rozdiel od slovenčiny, v srbčine sa na označenie stredu časového úseku používajú spojenia polovinom nedelje, polovinom meseca, polovinom decembra, polovinom januara, pod vplyvom ktorých sa aj do nášho jazyka pretisli nenáležité spojenia polovicou týždňa, polovicou mesiaca, polovicou januára,  polovicou decembra atď.

Veľkosťou, obsahom, hodnotou sa rovnajúci polovici je polovičný: polovičná cena, polovičná veľkosť, polovičná šírka, polovičná hrúbka, polovičná zľava. Toto prídavné meno znamená aj čiastočný, neúplný: polovičný úspech; alebo predávať, predať niečo za polovicu, za polovičku, za polovičnú cenu. Pre cestujúcich je zaujímavé vedieť, že lístok so zľavou o polovicu ceny celého lístka je polovičný lístok.

Prídavné meno polovičatý znamená neúplný, nedokonalý, povrchný: polovičaté riešenie. Odvodené príslovky sú polovičatopolovičate: polovičato / povrchne / nedôsledne / nedokonale niečo vybaviť. Polovičatosť (podstatné meno ženského rodu) je povrchnosť, nedôslednosť, obojakosť.

ah

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs