Zohrial dlane, nadchol

9.jan 2013

Tradičný prednovoročný program na pódiu Domu kultúry v Hložanoch odznel večer 27. decembra 2012. Chcel byť a bol bodkou za starým rokom, respektíve prvým veľkým písmenom na vstupe do roku nového. Kvalitou jednotlivých segmentov vyvábil salvy potleskov početného obecenstva; napriek sychravému počasiu len málo sedadiel zostalo neobsadených.

Žart na rozlúčku: Ondrej Stupavský-Endy

Úvodom predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Hložanoch Mária Bartošová-Korčoková popriala v novom roku všetkým spoluobčanom „dobrú pohodu, spokojnosť, radosť, pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov“. S potešením skonštatovala, že medzi prítomnými sú aj: Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, Rastislav Surový, čestný predseda MSS, s manželkou, Jarmila Bohušová, predsedníčka školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch, evanjelický farár hložiansky Jaroslav Kopčok a predstavitelia miestnych spolkov a združení.

Účastníci v programe (ochotníci KOS Jednota, evanjelický cirkevný zmiešaný zbor pod vedením kantora Rastislava Dudáša a žiaci ZŠ JMD) ukrajovali z chutnej torty, ktorú pripravili pre spoluobčanov a hostí. Maškrtu podľa receptu / konceptu matičiarok M. Bartošovej-Korčokovej a Anny Vrškovej činili chutné zložky: básne v prednese Eleny Vrškovej a Moniky Bažaľovej, sympatický vinš žiakov Eriky Zvarcovej a Damiána Feketeho, duchovné i ľudové piesne v podaní cirkevníkov, tria RAJ čiže Rastislava Struhára, Adama Vladislava Stupavského a Jaroslava Krišku, žiačky Emy Galambošovej, Tane Makanovej, Maríny Zahorcovej, ako i dievčenskej a mužskej speváckej skupiny KOS Jednota. Detské hry predviedli hložianski žiaci, Ondrej Stupavský-Endy pripravil humoristický výstup a s chuťou si zatancovali mladšia a staršia tanečná skupina KOSJ, ako i žiacka skupina pri hudbe Rastislava Struhára, Samuela Kováča, Vladimíra Čániho a Ivana Galamboša. Sviatkom spevu, hudby a pohybu prítomných viedla konferencierka Elena Vršková.

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs