Populárne podujatie kulpínskych vinárov

2.apr 2015

Populárne podujatie kulpínskych vinárov

Ján Gaža a Branislav Kuštra prijali vzorky, zaevidovali a označili poradovým číslom

Ján Gaža a Branislav Kuštra prijali vzorky, zaevidovali a označili poradovým číslom

Združenie vinohradníkov a vinárov Kulpína zorganizuje tohto roku v poradí už deviate tradičné podujatie Veľká noc v Kulpíne, ktoré sa končí v nedeľu 5. apríla.

Vyvrcholenie podujatia v Kulpíne bude vo Veľkonočnú nedeľu. Predtým predchádzalo odovzdávanie vzoriek vína a domácej klobásy v nedeľu 29. marca, ktoré záujemcovia prinášali do kulpínskeho Poľovníckeho domu – 4 x 0,7 l, alebo 3 l vína a jeden kus domácej klobásy. Kotizácia za víno vynášala 500 dinárov za vzorku a za klobásu sa kotizácia neplatila.

Aj predseda Združenia vinohradníkov a vinárov Kulpína Michal Dovičin (sprava) priniesol vzorky bieleho a červeného vína, ktoré prijal člen organizačného výboru Veľkej noci v Kulpíne Jaroslav Žila

Aj predseda Združenia vinohradníkov a vinárov Kulpína Michal Dovičin (sprava) priniesol vzorky bieleho a červeného vína, ktoré prijal člen organizačného výboru Veľkej noci v Kulpíne Jaroslav Žila

Na Kvetnú nedeľu aktivisti Združenia vinohradníkov a vinárov prijali 39 vzoriek bieleho vína, 20 vzoriek čierneho a 7 vzoriek ružového. Vzorky vína a klobás dnes hodnotili dve odborné komisie.

Vyhlásenie ocenených vzoriek bude vo Veľkonočnú nedeľu a začiatok je stanovený na 17. hodinu. Potom bude nasledovať tradičná degustácia prezentovaných vzoriek vína a domácej klobásy.

Katarína Gažová

   

 

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs