Porasty musíme pravidelne kontrolovať

19.apr 2013

OCHRANA PROTI PLESNI CIBUĽOVEJ

 

Cibuľová zelenina je citlivá na výskyt chorôb a škodcov. Chemická ochrana prichádza do úvahy najmä pri pestovaní na veľkých plochách.

Pleseň cibuľová (Peronospora destructor) je vážne hubové ochorenie, ktoré sa vyskytuje najmä za daždivého počasia. Pri silnom napadnutí straty na úrode môžu byť až do 75 %. Okrem samotného napadnutia vytvára aj podmienky na následné napadnutie cibule sekundárnymi chorobami.

Porast cibule napadnutý plesňou cibuľovou (foto: internet)

Huba, ktorá zapríčiňuje túto chorobu, sa vyskytuje všade tam, kde sa pestuje cibuľa, cesnak a pažítka, všeobecne vo vlhkých oblastiach. Napáda aj niektoré divorastúce druhy rodu Allium. Prežíva v pôde (tu si môže zachovať životnosť až 6 rokov) alebo v cibuliach vo forme podhubia alebo trvalých výtrusov. Výtrusy prenáša vietor na iné rastliny a porasty. Nákaza sa šíri cez dýchacie prieduchy. Inkubačné obdobie trvá niekoľko dní.

Napadnuté sadzačky sa stávajú zdrojom infekcie, preto ich pred výsadbou musíme dôkladne skontrolovať a mäkké cibuľky odstrániť. Prvé príznaky choroby sa prejavujú vo forme žltkastých škvŕn na listoch, ktoré sú pokryté najskôr belavým, neskôr sivastým povlakom huby. Škvrny sa rýchlo šíria a splývajú. Napadnuté listy vädnú až odumierajú. Za vlhkého počasia sa na škvrnách objavujú druhotné infekcie a škvrny sú pokryté sivofialovým povlakom čerňoviek alebo iných neparazitických húb. Poškodenie cibule plesňou otvára vstupnú bránu pre napadnutie botrytídami. Kŕčik cibule nie je dobre uzatvorený a po napadnutí botrytídami podlieha hnilobe. Krčková hniloba prechádza tiež na suknice cibule. Napadnuté cibule sa zle skladujú, predčasne vybiehajú, zahnívajú a nepríjemne zapáchajú.

Rozhodujúci význam na vznik a šírenie epidémie plesne má daždivé počasie alebo vysoká vzdušná vlhkosť. Najväčšie infekcie sa zistili v nočných hodinách a nadránom pri silnom orosení listov a vhodnej teplote. Najviac bývajú napadnuté husté a zaburinené porasty. Preto sa odporúča pestovať cibuľu v otvorených slnečných polohách s dostatočným prúdením vzduchu, kde sa netvoria rosy a rastliny rýchlo oschnú. Nie je vhodné umiestňovať cibuľu medzi plodiny, ktoré dosahujú veľkú výšku, napríklad kukurica alebo obilniny. Na pestovanie sú vhodné ľahké pôdy bohaté na humus, v starej sile, nie čerstvo hnojené maštaľným hnojom. Dôležité je tiež striedanie plodín. Aby nedochádzalo k šíreniu pôvodcov chorôb a škodcov, cibuľová zelenina by sa nemala pestovať po sebe najmenej 3 – 4 roky.

 

OCHRANA

Veľký význam má skoré odstránenie burín, ktorá zvyšuje vlhkosť vzduchu medzi rastlinami. Za vlhkého počasia začíname s preventívnym chemickým ošetrovaním od polovice mája. Keď pretrváva daždivé počasie a je predpoklad epidemického šírenia choroby, pokračujeme v postrekovaní až do fyziologickej zrelosti vňate. Ošetrujeme v 7- až 14-dňových intervaloch. Používame prípravky CURZATE SM (0,25 %), DITHANE DG, DITHANE M 45, NOVOZIR MN 80, RIDOMIL MZ 72 WP, RIDOMIL Z 72 WP (0,4 %), ACROBAT MZ (0,3 %) – všetky s ochrannou lehotou 14 dní, KUPRIKOL 50 (0,6 %) s ochrannou lehotou 7 dní. Prípravky RIDOMIL majú účinok kontaktný aj systémový a možno ich použiť len dvakrát za vegetačné obdobie. ACROBAT má tiež účinok kontaktný a systémový. Prípravok CURZATE má účinok hĺbkový aj kontaktný. Ostatné prípravky majú účinok kontaktný, to znamená, že sa používajú hlavne preventívne, pretože chránia povrch rastlín pred infekciou. Prípravky s hĺbkovým a systémovým účinkom liečia už napadnuté rastliny.

Pri všetkých prípravkoch je potrebné použiť zmáčadlo (napr. CITOWETT 0,01 %). Tým postrek lepšie priľne k povrchu rastliny. Zmáčadlo umožní vytvorenie ochranného filmu na rastlinách, čím sa zlepší účinok prípravku proti plesni.

Cibuľa sa musí zberať len s dobre uzatvoreným kŕčikom a najlepšie ihneď po zbere sušiť prúdiacim vzduchom, najmä keď sa zber robil za vlhkého a daždivého počasia. Tým sa predíde stratám pri skladovaní.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs