Posedenie so spisovateľkou Benkovou

14.máj 2019

Posedenie so spisovateľkou Benkovou

Hudobné intermezzo v podaní mladej flautistky

Včera večer Spolok petrovských žien prichystal vo svojom spolku posedenie s poetkou a spisovateľkou Vierou Benkovou. Ani silný lejak, ktorý sa spustil, neodradil hojnú návštevu večierka.

Petrovské spolkárky radi vítajú hostí. Aj spisovateľku Vieru Benkovú radi vítajú. Nielen vtedy, keď jej tlačou vyjde nejaká nová kniha, ale aj na podujatí Zima s knihou, ktorú už pravidelne usporadúvajú v Petrovci.

Príjemná nálada v Spolku petrovských žien

Tentoraz si vedenie a aktivistky Spolku petrovských žien zaumienili osobitne uctiť okrúhle osemdesiate narodeniny spisovateľky, prekladateľky, publicistky, kultúrnej pracovníčky a matičiarky Viery Benkovej.

Táto ich spoluobčianka s potešením vyhovela ich požiadavke a tak v roku, keď oslavuje svoje okrúhle narodeniny privolila už druhý literárny večierok na jej počesť. Ten prvý sa uskutočnil ani nie pred mesiacom v sieni petrovského gymnázia a prichystali ho petrovskí matičiari.

Anna Hansmanová

Literárne posedenie

V mene domácich žien sa na úvod podujatia prihovorila predsedníčka Spolku petrovských žien Mária Gašparovská. Vo svojom príhovore si zaspomínala aj na svoje študentské časy, keď sa na hodinách slovenčiny zoznamovala s Benkovej prvotinou, knihou Májový ošiaľ. Ňou v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia spisovateľka vstúpila na naše slovenské vojvodinské literárne pole.

Božena Bažíková a Vladimír Kováč

Slovo dalo slovo, a tak sa v komunikácii s hostkou prítomní upovedomili nielen s Benkovej knihami poézie, prózy, zostavenými antológiami, ale sa dostali aj na parketu petrovských ulíc a uličiek, častí chotárov a vôbec na obdobie života Petrovčanov, ktoré v pôvodnom tvare už nemožno zažiť. Tie však v Benkovej publicistických príspevkoch zostali zachované na papieri.

Ešte veľa rokov v zdraví a v pracovnej náplni

Anna Hansmanová podľa vlastného výberu prítomným prečítala viacero Benkovej básní a vysvetlila čo je to, čo ju oslovuje a podnecuje čítať jej poéziu.

Viaceré z prítomných žien sa Benkovú pýtali na skúsenosti z pátraním po minulosti Petrovca a života Petrovčanov. A hostka sa, ako to neraz verejne robí, kriticky zmienila aj o dobe aktuálnej. O kladoch, ktoré nám prináša, ale varovala aj o nástrahách, ktoré na nás ako národnosť v súčasnosti číhajú.

Aby všetko nezostalo iba na vypovedanom slove, v rámci podujatia sa hrou na flaute predstavila žiačka Marta Milašinovićová.

Vyšívaný vankúš na pamiatku z večierka ako vďaka za neúnavnú prácu Viery Benkovej

Neskoršie viacero pesničiek za klavírneho sprievodu Vladimíra Kováča zaspievala naša uznávaná speváčka Božena Bažíková, ku ktorej sa pridalo aj obecenstvo. Už aj preto, že ich Bažíkovej výber piesní oslovil.

Vďaka

Drahotína Dorčová pri tejto príležitosti ako vďaku za Benkovej dlhoročnú neúnavnú prácu nielen literárnu, ale predovšetkým za zviditeľňovanie Petrovca, oslávenkyni darovala vlastnoručne vyšívaný vankúšik, ktorý doteraz zachovávala od svojich predkov.

Slová vďaky vyslovili aj ďalší prítomní a pri občerstvení a vo voľnejšom rozhovore sa večierok v Spolku petrovských žien predĺžil ešte do noci.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs