Ako hrajú správni hráči? Vždy len správne!

14.máj 2019

Ako hrajú správni hráči? Vždy len správne!

Správni hráči nekvočia len pri počítači! Aké výstižné, ale aj pravdivé. Veď počítač ako oheň a voda, sú zlými pánmi a dobrými sluhami.

Deťom treba voľnosť, príroda, pohyb, beh a nie vysedávať po celé dni pri počítači. Ako odborník v pedagogike, Dr. Zoroslav Spevák-Jesenský je jedným z tých, ktorý vystríha pred  nebezpečným vplyvom počítača na psychu detí, verejne brojí proti tej chorobe súčasnosti a upozorňuje na katastrofálne následky.

Najnovším jeho príspevkom k tomuto problému dneška je kniha básní pre deti Správni hráči nekvočia len pri počítači, ktorá tesne pred novým rokom uzrela svetlo sveta v Slovenskom vydavateľskom centri v Báčskom Petrovci. Prostriedky na vydanie zabezpečila Matica slovenská v Srbsku, v priestoroch ktorej sa včera konala aj premiéra a v rámci edície Matičné súzvuky kniha aj vyšla.

Nezvyčajná kniha, nezvyčajný titulok, ešte nezvyčajnejšie technické doriešenie či dizajn. Lebo je to kniha iná, od tých edukačných prvkov prináša aj fotografie detí, zakomponované do ilustrácií, a čo je najdôležitejšie, básne pre deti, plynulé, zrozumiteľné a poučné. Taká bola aj premiéra, venovaná deťom.

Po privítaní vzácnych hostí: Dr. Tatiany Vujačićovej, pokrajinskej poslankyne a podpredsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Svetlany Zolňanovej, členky Výkonnej rady poverenej vzdelávaním, Svetluše Hlaváčovej, predstaviteľky NRSNM, čestného predsedu MSS Rastislava Surového, predstaviteľov inštitúcií, spolkov, Miestneho spoločenstva, roztočilo sa koleso, ktoré spravovala moderátorka Irena Struhárová.

Spievali deti deťom, škôlkari z predškolskej ustanovizne Včielka, skupina Slniečka, ktorých nacvičili vychovávateľky Zora Sokolovićová a Alenka Pavelová, ktorá ich aj sprevádzala na harmonike. Do programu trefne zapadli deti, ktoré prezentovali básne v knihe: Andrea Danková, Ksenija a Emília Vujačićové, Tomáš Negru a, samozrejme, autorovi synčekovia Marcel a Viliam Spevákovci. V programe účinkovali aj speváci a orchester – žiaci ZŠ Jána Čajaka, ktorých nacvičuje profesor Michal Struhár. Čo teda ešte povedať, správni hráči odohrali správne.  

Na večierku sme si vypočuli aj príhovory Jána Brtku, predsedu Matice slovenskej, Vladimíra Valentíka, riaditeľa SVC  a vyzvali aj autora Speváka, aby sa zdôveril, odkiaľ čerpá inšpiráciu, či nás v tomto roku poteší s ďalšou zaujímavou knihou, čo by bolo vítané. A nie je to veru zázrak, lebo autor je skutočným odborníkom v literatúre pre deti, že sa môžeme tešiť na novú knihu, lebo básne pripravené sú. Dali sme si sľub, že to zhrnieme do knižnej podoby, a s ilustrátorkou Irenou Lomenovou znovu pripravíme nezvyčajnú knihu pre deti.

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs