Posilnenie spolupráce ako priorita

16.apr 2014

Posilnenie spolupráce ako priorita

16chudikDELEGÁCIA ZO SLOVENSKA NA NÁVŠTEVE V AP VOJVODINE

Vzťahy medzi AP Vojvodinou a Slovenskom sa neustále prehlbujú. Dôkazom toho je aj najnovšia návšteva slovenskej delegácie, ktorá pobudla v pokrajine. V pondelok 14. apríla predseda pokrajinskej vlády Bojan Pajtić prijal predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka s delegáciou.

Návšteva bola zameraná predovšetkým na upevnenie spolupráce medzi dvomi regiónmi v oblasti kultúry a vzdelávania a spresnili aj rámce možnej spolupráce v oblasti hospodárstva a turizmu.

„Priateľstvo a spolupráca so Slovenskom a jeho regiónmi sú pre nás veľmi dôležité z viacerých aspektov. Jedným z nich je aj fakt, že Slovensko vždy podporovalo proces pridruženia Srbska do Európskej únie, za čo sme veľmi povďační,“ povedal predseda pokrajinskej vlády. Okrem toho zdôraznil, že Srbsko má úspešnú spoluprácu s niektorými regiónmi na Slovensku, a to prevažne v oblasti vzdelávania, kultúry a športu. Ako povedal, v obojstrannom je záujme, aby sa spolupráca rozšírila aj na iné oblasti, ktoré by pritiahli investorov a umožnili cezhraničnú spoluprácu, ako aj na spoločné projekty v rámci Dunajskej stratégie.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík zdôraznil, že je viacero styčných bodov medzi Vojvodinou a Prešovským krajom, ktoré sa týkajú najmä dejín, jazyka, kultúry, ale aj ľudí a ich spôsobu života, čo podľa neho otvára možnosť na vytvorenie oficiálnej spolupráce medzi Vojvodinou a mestom Prešov. Ako povedal, ďalším styčným bodom je aj multietnickosť a multikultúrnosť, ktorá je príznačná aj pre Prešovský samosprávny kraj.

Predseda Chudík poznamenal, že sa pripravuje Protokol o zámeroch, ktorého podpísanie by prehĺbilo spoluprácu medzi dvomi regiónmi. K prehĺbeniu spolupráce by vo veľkej miere prispeli Slováci a Rusíni, ktorí žijú vo Vojvodine a v Prešove.

Delegácia zo Slovenska pobudla aj na návšteve v Zhromaždení AP Vojvodiny, kde ich prijali podpredsedníčka Zhromaždenia Anna Tomanová-Makanová a podpredseda Milivoj Vrebalov. Obe strany sa pozitívne vyjadrili o spolupráci, ktorá by mala byť zameraná, okrem oblasti kultúry a športu, aj na hospodárstvo a obchodnú výmenu, ako aj propagovanie turizmu, vedy a ekológie.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs