Poznaj svoje korene

7.okt 2013

V dňoch 15. až 24. septembra 2013 v škole v prírode v Rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne prvýkrát pobudli aj žiaci zo Srbska. Boli to šiestaci zo Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči, ktorí so svojou učiteľkou slovenčiny Ľudmilou Berediovou-Stupavskou a v organizácii Matice slovenskej v Srbsku odcestovali do Hronca. Tam sa pripojili vyše štyridsiatim žiakom z Maďarska – z Veňarca, Békešskej Čaby a Slovenského Komlóša, ktorí túto školu v prírode navštívili už šiesty rok.

Účastníci školy v prírode v Hronci

Účastníci školy v prírode v Hronci

Školu v prírode pod názvom Poznaj svoje korene organizuje Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku vďaka dohode vlád Maďarska a Slovenska. Autorkou projektu, koordinátorkou a hlavnou organizátorkou programu je Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku. Ako povedala, cieľom programu je „zabezpečiť žiakom slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku v slovenskom prostredí, prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu a spoznávať históriu, kultúru i prírodné krásy Slovenska“.

V tomto roku školu v prírode absolvuje cca 300 žiakov a študentov slovenských národnostných škôl z Maďarska a Srbska, postupne od 15. septembra do 25. októbra.

Na slávnostnom otvorení prvého turnusu v pondelok 16. septembra sa zúčastnili početní hostia, medzi ktorými aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka, primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola, tajomník Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku Imrich Fuhl a iní. V rozhovore všetci spoločne konštatovali, že idea zapojiť do školy v prírode aj deti zo Srbska je veľmi múdra a prospešná, lebo prinúti deti, ktoré menej ovládajú slovenčinu, častejšie ju používať v komunikácii. Produktívnosť takejto spolupráce sa zapáčila aj predsedovi ÚSŽZ Igorovi Furdíkovi, ktorý na tvári miesta prisľúbil zabezpečenie účasti v škole v prírode tohto roku v Hronci pre ešte desiatich žiakov zo Srbska.

Na Štrbskom plese

Na Štrbskom plese

Program bol dosť náročný, deti pracovali v skupinách so svojimi učiteľkami alebo animátorkami celý deň, učili sa básne, scénky, piesne, písali slohové práce a na sklonku dňa povinný denník, za ktorý na konci najlepší získali odmeny. Okrem toho krásna príroda ponúkla deťom pôžitok z hry na otvorenom. Cez víkend absolvovali výlety do Vysokých Tatier na Štrbské pleso, lanovkou sa dostali na Solisko, absolvovali poznávací chodník cez lesný skanzen Vydrovo, v Brezne si pozreli Rozprávku o hlúpej žene a v Mýte pod Ďumbierom folklórne výstupy rovesníkov.

Posledný večer prebiehala prezentácia filmov, ktoré deti samy vymysleli a natočili so svojimi animátorkami. V tú filmovú noc v Ponikleci po červenom koberci kráčali ozajstné malé celebrity, tlieskalo sa a nadŕžalo ostošesť.

Každý turnus sa končí výstupným testom o tom, čo sa deti naučili a čo videli. Hoci lúčenie nebolo ľahké, každý odchádzal s nádejou, že sa znova všetci stretnú aj o rok.

Ľudmila Berediová-Stupavská

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs