Pozoruhodný úspech staropazovských divadelníkov na Prehliadke ochotníckych divadiel Sriemu

18.apr 2015

Pozoruhodný úspech staropazovských divadelníkov na Prehliadke ochotníckych divadiel Sriemu

Tohtoročná 43. prehliadka ochotníckych divadiel Sriemu sa konala v dňoch 4. až 13. apríla v Irigu. Na prehliadke sa zúčastnilo 7 predstavení a to z Inđije, Šidu, Pećiniec, Starej Pazovy (až tri predstavenia) a Irigu.

Predstavenie Večera zbláznených v Irigu obsadilo prvé miesto (foto z archívu A. Baka)

Predstavenie Večera zbláznených v Irigu obsadilo prvé miesto (foto z archívu A. Baka)

Selektor tejto oblastnej divadelnej prehliady Miodrag Momčilović, herec SND z Nového Sadu navrhol štyri predstavenia pre dodatočnú selekciu pre Prehliadku ochotníckych divadiel Vojvodiny, ktorá sa tradične uskutočňuje v máji v Starej Pazove. Navrhol predstavenia, ktoré považoval za hodnotné pre pokrajinskú selekciu: Večera zbláznených (Večera budala) Divadelnej sekcie KUS Branka Radičevića zo Starej Pazovy, Živý bič SD VHV Stará Pazova, potom divadlo Cigani OD Branislava Nušića zo Šídu a predstavenie Branka v podaní KUS Zmaj z Irigu.

Na prehliadke ochotníckych divadiel Sriemu v Irigu pazovskí herci a režiséri dosiahli pozoruhodné úspechy. Napr. diplom pre najlepšiu réžiu udelili Alexandrovi Bakovi (Večera zbláznených), kým diplom pre dramatizáciu získala Anička Balážová (Živý bič). Podľa rozhodnutia selektora Predraga Momčilovića diplom pre najlepší scénický pohyb udelili Zdenkovi Kožíkovi (Živý bič).

Selektorom pre pokrajinskú divadelnú prehliadku je Tibor Vajda, režisér z Nového Sadu, ktorý si predstavenie Mila Urbana Živý bič a v réžii Aničky Balážovej pozrel už vo štvrtok 16. apríla v staropazovskej divadelnej sále a predstavenie Frensisa Vebera Večera zbláznených v réžii Alexandra Baka naplánovali na 26. apríla tiež v Starej Pazove.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs