Práca s deťmi a turistika

10.okt 2013

Spolupráca medzi kulpínskym múzeom a tamojšou základnou školou intenzívne pokračuje aj počas Detského týždňa. Žiaci dostali možnosť vyjadriť sa výtvarne, literárne a hudobne v rámci dielní usporiadaných v Muzeálnom komplexe v Kulpíne, ktoré pôsobí v rámci Múzea Vojvodiny v Novom Sade.

– Rozhodli sme sa zorganizovať päť dielní počas Detského týždňa. Žiaci vyšších ročníkov ZŠ Jána Amosa Komenského vypracovali plagáty, na ktorých sú oznámené všetky aktivity v tomto týždni, včítane výstavy žiackych prác, otvorenie ktorej je naplánované na piatok 11. októbra v Muzeálnom komplexe. Žiaci nižších ročníkov tvorili na tému Dedina vo farbách mojej obrazotvornosti. Prváci vyfarbovali zadané tvary, druháci a tretiaci z papierových vreciek vyhotovili strom a štvrtáci modelovali kaštieľ. V piatok 11. októbra, keď otvoríme výstavu, bude aj slávnostné prijatie prvákov, – povedala vedúca Muzeálneho komplexu v Kulpíne Dragana Vujaklija, kustódka – pedagogička.

Vedúca múzea Dragana Vujaklija na jednej z dielní

Vedúca múzea Dragana Vujaklija na jednej z dielní

Do konca školského roka plánujú organizovať aj ďalšie edukačné dielne a hračkárne, ako napríklad Zemepisná čítanka. Tieto dielne budú mať raz mesačne do konca školského roka.

– V múzeu plánujeme usporiadať aj dielne z iných predmetov, zasa v spolupráci s učiteľmi zo základnej školy. Takým spôsobom umožníme deťom, aby prostredníctvom kultúrnej inštitúcie, akou je múzeum, ktoré im je na dosah ruky, získali nové poznatky.

Muzeálny komplex patrí medzi lákavé turistické destinácie, ktoré turisti radi navštevujú a predovšetkým sa zaujímajú o bohaté a pestré dejiny Kulpína a rodiny, ktoré žili v tunajšom kaštieli.

– Našich turistov zaujíma aj výstava štýlového nábytku, ale aj staré poľnohospodárske stroje. Keď sem prídu napr. žiaci z mesta, pre nich sú veľmi pútavé hlavne staré traktory. Pre deti z iných prostredí sú zaujímavé bežné výstavy, ako aj edukačné dielne.

Ako podotkla vedúca D. Vujaklija, k popularizácii Kulpína a muzeálneho komplexu v značnej miere prispelo nakrúcanie známych televíznych seriálov Sva ta ravnica, Jagodići a rad hudobných šotov urobených v tomto atraktívnom prostredí.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs