Pracovná akcia

18.apr 2013

Žiaci si v práci urobili prestávku, a pritom sa spolu odfotili

V nedeľu 14. apríla Športovo-rekreačný spolok Smuđ v Kysáči usporiadal pracovnú akciu na úpravu trávnika okolo rybárskej chaty na kanáli. Ide o pravidelnú akciu, ktorá býva vždy začiatkom jari, keď to počasie dovolí. Tentoraz ju usporiadali štvrtý raz, a to za pomoci Miestneho spoločenstva. Zúčastnili sa športoví rybári, početní členovia miestnych straníckych výborov, ako aj žiaci ZŠ Ľudovíta Štúra, ktorých zorganizovala profesorka zemepisu Anna Vozárová. Boli tu aj iní občania Kysáča, čiže ľudia dobrej vôle, ktorí chceli pomôcť upraviť nábrežie kanála.

Ráno o 8. hodine účastníci sa stretli na rybárskej chate ŠRS Smuđ, kde ich pozdravil predseda spolku Michal Harpáň. Minútou ticha vzdali poctu zosnulému členovi spolku Milovi Medveďovi.

Časť zúčastnených na akcii zriaďovania nábrežia kanála

Potom utvorili skupiny a rozdelili si pracovné úlohy. Nazbierali mnoho vriec odpadu, ktoré na depóniu odviezol kamión VKP Čistoća z Nového Sadu. Po vydarenej a dobre organizovanej akcii účastníci si oddýchli na chate, kde mali občerstvenie. Treba poznamenať, že ruky k tejto akcii priložili len dvaja členovia Rady Miestneho spoločenstva.

V poludňajších hodinách účastníci akcie sa vrátili do miestností ŠRS Smuđ, kde ich čakala chutná fazuľa. O prípravu fazule sa postarali kuchári Pavel Kováč, Vladimír Madacký a Pavel Medveď.

Túto užitočnú akciu prácou vcelku podporilo asi 50 osôb, včítane žiakov ZŠ Ľudovíta Štúra.

Vladimír Sabo

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs