Pre Helvera deň nesvitol

4.apr 2013

Z plánovaných troch nových inscenácií tohto roku v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci v sobotu 30. marca priaznivci divadelného umenia mali možnosť pozrieť si prvú premiéru v produkcii tejto našej profesionálnej divadelnej inštitúcie.

Osamelosť a útek pred drsnou skutočnosťou – Helver a Karla

Na javisku premiérovo uviedli hru Helverova noc poľského autora Ingmara Villqista v réžii Richarda Sanitru zo Zvolena, ktorý podpisuje aj výber kostýmov a návrh scény. V tejto komornej hre svoje divadelné talenty si overili Branislav Čeman z Kysáča v role Helvera a Daniela Legíňová-Sabová z Báčskeho Petrovca ako Karla. Je to 20. predstavenie v produkcii SVD a v ňom spolupracovali s Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene zo Slovenskej republiky. Na predstavení v oblasti výtvarných zložiek nápomocný bol Peter Petrinec, v oblasti pohybov a choreografie Soňa Capková a dramaturgicky spolupracoval Ján Chalupka. Z technickej stránky predstavenia o zvuk sa staral Vladimír Zima, o svetlo Zdeno Medveď a scénu vyhotovili Ján Pavlis a Ján Urbanček.

– Ide o aktuálnu tému i pre dnešnú dobu a je to celospoločenská otázka nielen v jednotlivých krajinách, ale aj v celom svete, čomu dosvedčuje paradigma na záver predstavenia, keď sa na obrovskej vlajke premietajú zábery maršov extrémistických skupín z celého sveta. Hlavný odkaz predstavenia by v podstate bol, že netreba zabúdať na osudy jednotlivcov a na individualitu každého jedinca. Režisér Sanitra sa k téme predstavenia vyjadril, že každý sme iný a každý máme svoje emócie a nad všetkým stojí láska medzi ľuďmi. Hoci to možno znie pateticky, ale to by malo byť omnoho dôležitejšie ako názory, ktoré vyhlasujú rôzne skupiny, − odkazuje režisér.

V predstavení konfliktný pomer dvoch osôb, Helvera a Karly, ale aj plný lásky a dôvery, sa odohráva na pozadí vyhrotených spoločenských pomerov. Divák sa iba postupne dozvedá, že nejde o pomer manželský, ani o rodinný, ale iba o dve spriaznené duše, ktoré sa stretli a spoločne sa predierajú životom. Ich byt je scénicky riešený ako nejaká klietka, čiže väzenie a zároveň aj ich útočisko, ich ochranný priestor pred vonkajším svetom.

Komorná dráma Helverova noc je jednoaktovka, ktorá prináša netypické postavy, osamelú Karlu a postihnutého Helvera, kde hlavnej hrdinke na konci nezostáva iné východisko, ako vykonať vraždu z milosti a lásky. Spoločné spomienky a princíp detskej hry ako spôsob spolunažívania a komunikácie medzi osamelými protagonistami sú u Villqista obranným mechanizmom pred krutou realitou prichádzajúcou zvonku. Dvojica hercov na scéne dokázali po celý čas upútať pozornosť diváka, ktorý sa v čase krátkych „prestávok“ v dynamickej predlohe mohol pýtať: kde sa tu končí hra a začína realita?

J. Čiep

Foto: H. Majerová a J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs