Predveľkonočné zriaďovanie centra Kysáča

6.apr 2019

Predveľkonočné zriaďovanie centra Kysáča

V Kysáči už cítiť predveľkonočnú atmosféru. Dnes totiž v centre dediny líčili stromy vápnom, zbierali odpad, spiľovali stromy, zametali.

O túto akciu, ktorú organizujú už päť, šesť rokov sa aj tentoraz pričinili členovia organizácie starobných penzistov za pomoci Miestneho spoločenstva. V akcii účinkovali aj členovia iných kysáčskych spolkov, rybárskeho, hasičského, červeného kríža a Spolku kysáčskych žien. Dokopy ruky k dielu pridalo okolo 30 osôb. Vápno na líčenie stromov starobní penzisti kúpili z vlastných prostriedkov.

S prácou začali o deviatej predpoludním a rozdelili sa do skupín. Ženy sa dali do líčenia stromov a mostíkov, muži do spiľovania suchých konárov a stromov a potom aj do pílenia dreva.

Niektorí zbierali odpad v centre dediny, iní zametali, takže práca odbúdala. Center dediny sa ukazoval v novom, predveľkonočnom rúchu. Po vykonanej práci ich očakáva spoločný obed pri ktorom zhodnotia výsledky vykonanej práce.

Treba spomenúť i to, že sa starobní penzisti veľmi dobre zhodujú s inými spolkami a najmä s rybármi, ktorým v týchto dňoch pomáhajú olíčiť priestory. Materiál na tieto ciele zabezpečil súkromní podnikateľ. Po líčení vnútra mienia olíčiť aj vonku, okrem fasády. Ako zisťujeme, po tejto akcii líčenia bude nasledovať zriaďovanie dvora u rybárov.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs