V KOVAČICI: Deň kvetov a medu

7.apr 2019

V KOVAČICI: Deň kvetov a medu

Včera v parku v strede Kovačice sa uskutočnil sviatok kvetov a medu. Bolo to nekaždodenné stretnutie so  zaujímavou symbiózou prírody, kombináciou dvoch pôvabných súčastí života, naturálnej nádhery.

Turistická organizácia obce Kovačica i tohto roku úspešne zoskupila obdivovateľov, milovníkov zelene, ktorých sa aktivita prebúdza na jar a ktorí zároveň svoju obľúbenú činnosť robia nie len s láskou ale aj plnohodnotným cieľom, aby sa o svoje rastlinky  postarali čo najlepšie. Na bohatých stánkoch, umiestnených na širokom chodníku medzi slovenským evanjelickým kostolom a budovou obecnej správy, vyše dvadsiatky vystavovateľov, nie len z Kovačickej obce, ale aj z Pančeva a širšie, ponúkalo najviac rôznorodé živé exponáty, voňavé, pestrofarebné izbové a záhradné kvety, mladé okrasné stromy, kríky, ručné práce a okrasné predmety s kvetinovou tematikou a pod.

Okrem milovníkov kvetov, floristov, záhradníkov, tentokrát na svoje prišli aj milovníci prírodnej a zdravej sladkosti – medu, ktorí svojou návštevou a prítomnosťou dali hold všetkým včelám ale aj včelárom, ktorí vyrábajú sladké medy a iné včelie produkty pre ľudské zdravie, krásu a chuťové poháriky.

Najmladší návštevníci tohtoročného podujatia Deň kvetov a medu boli vzhľadom na dospelákov bohatší o zážitok viacej. Totiž, v blízkosti podujatia, na novom destkom ihrisku, ktorý vyrástol v novembri v uplynulom roku, najmladší občania Kovačice a zo susedných dedín sa zabávali na  nových hojdačkách, preliezačkách so šmýkľavkou, točidlách a pod. Tento projekt (detské ihrisko), so sumou 1. 400, 000 dinárov, podporila kompánia NIS Naftagas.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs