Projektová výučba – aktivity lužských piatakov Základnej školy Jovana Popovića v Suseku

5.apr 2019

Projektová výučba – aktivity lužských piatakov Základnej školy Jovana Popovića v Suseku

Na webovej stránke zelenaucionica.com sa príliš podrobne vysvetľuje koncept projektovej výučby pre žiakov základných škôl. Od budúceho školského roka by sa prváci mali učiť podľa nového plánu a programu, ktorým je plánované aj zaradenie projektovej výučby, ako povinnej hodiny v týždennom rozvrhu.

Nejde o nový vyučovací predmet, ale o hodinu, ktorá je venovaná všetkým vyučovacím predmetom a ich svojráznemu spojeniu. Takýto druh výučby bude sukcesívne zaraďovaný aj do druhej, tretej a štvrtej triedy základnej školy.

Takýto typ vyučovania podnecuje žiakov skúmať, pátrať, tiež neučiť sa látku naspamäť, ale s porozumením. Používajú sa súčasné zariadenia, žiaci si vyvíjajú organizačné a sociálne zručnosti, komunikovanie, tiež logické a kreatívne rozmýšľanie.

Piataci z Lugu so svojou profesorkou slovenčiny

Projektové vyučovanie sa už uplatňuje aj v piatych ročníkoch základnej školy a venujú sa mu aj piataci zo Základnej školy Jovana Popovića v Suseku so svojou profesorkou slovenčiny Ruženou Kolárovou.

Moja prvá kniha

„Od tohto roku sa začala iniciatíva z ministerstva, žeby sme do výučby zaradili inovatívnu metódu, čiže projektovú výučbu. Slovenčina je predmet, ktorý ponúka mnoho možností, ale si predsa bolo treba zvoliť primeranú myšlienku, ktorá by sa deťom páčila a do ktorej by sa radi zapojili“ – uvádza profesorka slovenčiny v Základnej škole v Suseku Ružena Kolárová.

So žiakmi piatej triedy sa preto rozhodli spracovať ozaj zaujímavú tému – Moja prvá kniha.

Rozdelili sa do štyroch skupín a pracovali v dvojici či trojici.

Moja prvá kniha

„Najprv som si myslela, že deťom zadám písať na tému výletov v lese, keďže sa naša dedina nachádza v blízkosti Fruškej hory. Príroda aj bola stredobodom ich prác, ale si predsa všetci vytvorili svoje, originálne diela“ – dodala Kolárová.

Lužskí piataci, ktorí vyššie ročníky základnej školy absolvujú v Suseku sa tak asi mesiac dní venovali tvoreniu svojich prvých “kníh”.

Na základe výsledkov možno uzavrieť, že sa téme maximálne venovali, lebo vytvorili pútavé príbehy, ktoré si veru aj pekne ilustrovali. Profesorka Kolárová ich práce svojrázne ocenila a odmenila diplomami.

Diplom za najkrajší príbeh si zaslúžili Lara CrnobrnjováViktória Kolárová, diplom za najpútavejší názov knihy dostali Leontína GašparováTeodóra Kolárová.

Diplom za najkrajšiu titulnú stranu patril Erikovi DankoviIgorovi Bažaľovi, zatiaľ čo Marína Speváková, Ingrid Vladislava Tomanová a Valentína Dudášová dostali diplom za najkrajšie ilustrácie príbehov.

„Ja som sa do ich práce priamo nezapájala, vytvorené diela sú práve ich, detské. Ja som im iba navrhovala a usmerňovala. Deti radi súťažia a preto sa navzájom aj dopĺňali, myšlienky sa prepletali a myslím si, že sme to naozaj dobre urobili“ – uzavrela profesorka Kolárová.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.