Zasadal staropazovský obecný parlament

5.apr 2019

Zasadal staropazovský obecný parlament

Dnes sa vo veľkej obecnej zasadačke konalo 38. zasadnutie Zhromaždenia obce Stará Pazova. Výborníci za hodinu aktívnej práce schválili kompletný rokovací program, pozostávajúci zo 14 bodov.

Väčších rozpráv ani nebolo a výborníci z opozičných strán hlavne mali  pripomienku na zápisnicu z minulej schôdze. Najväčší záujem prejavili o posledný bod rokovacieho programu – výbornícke otázky a odpovede. Zaujímali sa o rozličné témy (o prednedávne požiare, ktoré vznikli následkom pálenia suchej buriny, o premenovanie činnosti fondu z pôvodne určeného na poskytovanie pomoci ľuďom v záplavách na fond pre pomoc sociálne ohrozeným a chorým občanom obce, tiež diskutovali o kruhových objazdoch…). V súlade s nimi postavili  rezortným ľuďom z obecného vedenia viaceré otázky.

Správy o práci a finančné správy

Výborník Srđo Komazec

Väčšinou hlasov výborníci staropazovského lokálneho parlamentu tentoraz  schválili správy o práci a finančné správy za rok 2018 Strediska pre sociálnu prácu Stará Pazova, Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića a miestnych spoločenstiev Banovci – Dunav, Surduk, Belegiš, Golubinci, Vojka a Stará Pazova. Lokálni výborníci dali potrebnú zelenú aj na konečný náčrt Zmluvy o verejno-súkromnom partnerstve na realizáciu projektu rekonštrukcie a dlhoročnej údržby systému verejného osvetlenia prostredníctvom tzv. led technológie na území Staropazovskej obce. Tieto práce sú zverené skupine vykonávateľom prác z Belehradu, Nového Sadu a z Budapešti.

Výborník Vladimir Antonijević

Výborníci schválili aj riešenie o vytvorení Obecného štábu pre mimoriadne situácie so 17. členmi.  Veliteľom štátu je Đorđe Radinović, predseda obce, jeho zástupcom Milan Beara a náčelníkom Srboljub Stojanoc, policajný inšpektor MVV Srbska – Oddelenia pre mimoriadne situácie Sriemska Mitrovica – Odsek pre spravovanie rizikami a civilnou ochranou Sriemska Mitrovica – Stará Pazova.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs